مقاله ارايه الگويي براي سنجش آمادگي الکترونيکي در کسب وکارهاي کوچک و متوسط دفاعي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در اقتصاد و تجارت نوين از صفحه ۲۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: ارايه الگويي براي سنجش آمادگي الکترونيکي در کسب وکارهاي کوچک و متوسط دفاعي کشور
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکاف ديجيتالي
مقاله آمادگي الکترونيکي
مقاله تجارت الکترونيکي
مقاله بنگاه هاي کوچک و متوسط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ياقوتي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قرن اطلاعات فاصله بين کشورهاي فقير و غني، توسعه يافته و در حال توسعه را افزايش داده است. لذا، جوامع و سازمان ها، به شرط آنکه قادر به توسعه دانش در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات باشند مي توانند به توسعه خود اميدوار باشند. بدين منظور جوامع و سازمان ها در زمينه ورود به عرصه هاي مختلف ديجيتال در حال برنامه ريزي هستند و ارزيابي از آمادگي الکترونيکي براي سنجش ميزان و سطح موفقيت آنها از اهميت وي‍‍ژه برخوردار است.
طي سال هاي اخير تعدادي از ابزارهاي ارزيابي الکترونيکي توسعه يافته اند. اين ابزارها نشان مي دهند چگونه مطالعه يک سازمان از منظر فناوري اطلاعات مي تواند موجب سودمندي گردد. تعيين ميزان توانايي پذيرش، استفاده و به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات و کاربردهاي مرتبط با آن در درون سازمان ها مساله اصلي اين مقاله به شمار مي رود. اين مقاله منجر به دستيابي، دسته بندي و ارايه شاخص هاي ارزيابي سطح آمادگي بنگاه هاي کوچک و متوسط در قالب يک الگوي سنجش براي صنايع دفاعي گرديد که مي تواند با مطالعه و اصلاح، براي ساير صنايع نيز قابل استفاده باشد.