مقاله ارايه الگويي مفهومي براي آموزش عالي پايدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش در نظام هاي آموزشي از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: ارايه الگويي مفهومي براي آموزش عالي پايدار
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه پايدار
مقاله آموزش عالي
مقاله دانشگاه
مقاله الگوي مفهومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي بيگي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: قمبرعلي رضوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در چشم اندازهاي پايداري، مهم ترين سرمايه کشورها، سرمايه هاي انساني هستند؛ بنابراين، داناسازي و بالطبع تواناسازي انسان ها از اعم رسالت هاست. در اين بين، آموزش عالي از اين جهت که رسالت توليد علم، ترويج دانش و آموزش و پرورش منابع انساني مورد نياز بخش هاي مختلف جامعه را بر عهده دارد، از جايگاه ويژه اي در دستيابي به توسعه پايدار برخوردار است. در اين مطالعه توصيفي – تحليلي که با هدف ترسيم الگويي مفهومي براي دانشگاه پايدار انجام شد، ادبيات پايداري در آموزش عالي و فعاليت هاي موجود جهاني درباره تلفيق پايداري در دانشگاه ها بررسي و تحليل شد و بر اين اساس، الگوي اوليه، طراحي و در اختيار تني چند از صاحب نظران آموزش عالي قرار گرفت. نظرات صاحب نظران در مورد الگو، لحاظ و در نهايت الگوي مفهومي دانشگاه پايدار با تاکيد بر سه اصل اساسي تفکر سامانه اي (سيستمي) برنامه ريزي مشارکتي و توسعه پايدار ترسيم شد. از مهم ترين بخش هاي الگو تشکيل کميته پايداري در دانشگاه ها براي برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي تلفيق پايداري در ابعاد آموزش، پژوهش و برون رسي دانشگاهي است. اميد مي رود اين الگو به توسعه آموزش عالي در جهت پايداري اقتدار علمي کشور کمک کند.