مقاله ارايه الگوي بهينه مکان يابي پارکينگ هاي محله اي با استفاده از روش AHP و GIS مطالعه موردي: منطقه ۳ و ۴ شهرداري تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۱۶۳ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: ارايه الگوي بهينه مکان يابي پارکينگ هاي محله اي با استفاده از روش AHP و GIS مطالعه موردي: منطقه ۳ و ۴ شهرداري تبريز
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارکينگ هاي محله اي
مقاله مکان يابي
مقاله AHP ،GIS
مقاله شهر تبريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روستايي شهريور
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري حكيمه
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي زاد شمس اله
جناب آقای / سرکار خانم: نوريان رحيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه افزايش استفاده از خودرو و کمبود فضاي پارکينگ در بخش هاي پرتردد شهري به مساله حادي مبدل شده است. اين مساله در محلات و واحدهاي همسايگي نيز به دليل کم عرض بودن معابر و پارک وسايط نقيله در طول معابر، مشکلات عديده اي را در عبور و مرور محله اي ايجاد نموده و نظم محلي را مختل مي سازد؛ که ضرورت مکان يابي بهينه پارکينگ هاي محله اي را بيش از پيش آشکار مي سازد. تحقيق حاضر، برآن است که ايده مکان يابي پارکينگ هاي محله اي را براي اولين بار مطرح ساخته و شاخص هاي ايجاد آن را با توجه به معيارهاي دقيق و به دور از مباحث ثقيل ترافيکي و با توجه به علم برنامه ريزي شهري بيان نمايد. لذا استقرار پارکينگ ها زماني مي توانند کارايي لازم را داشته باشند که در مکان مناسبي احداث شوند. در اين تحقيق، ۱۱ پارامتر مختلف از قبيل جمعيت، تراکم ساختماني، فاصله پياده روي تا پارکينگ، دسترسي بر اساس عرض معابر، عرضه پارکينگ،تعداد خودروها، تقاضاي پارکينگ، قيمت زمين، سازگاري کاربري ها، ظرفيت پارکينگ تکميل پرسشنامه در منطقه ۳ و ۴ شهرداري تبريز، براي مکان يابي پارکينگ هاي محله اي بررسي شده است. يافته ها، بيانگر آن است که سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) توانايي تلفيق تعداد زيادي از پارامترها را به صورت همزمان داشته و با به کارگيري روش وزن دهي دودويي AHP در نرم افزار Idrisi، به ارايه الگويي مناسب جهت مکان يابي بهينه پارکينگ هاي محله اي پرداخته شده و در نهايت دو سناريو براي مکان يابي پارکينگ هاي محله اي ارايه شده است. نتايج بررسي نشان مي دهد که در سناريوري اول با فرض اعمال شرايط ايده ال در منطقه مورد مطالعه، مي توان ۲۳ پارکينگ محله اي براي احداث پيشنهاد داد، اما زماني که تمامي شرايط لازم از نظر برنامه ريزي، قانون گذاري سرمايه گذاري جهت احداث پارکينگ هاي محله اي از سوي شهرداري روند اجرايي پيدا نمي کند، تعداد ۱۳ پارکينگ در سناريوي دوم براي احداث پيشنهاد مي گردد.