مقاله ارايه الگوي معماري منطقي ITS در كلان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه ۳۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ارايه الگوي معماري منطقي ITS در كلان شهر تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم هاي حمل و نقل هوشمند ITS
مقاله معماري ITS
مقاله خدمات کاربر
مقاله معماري منطقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني كرماني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي متين دخت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معماري سيستم ITS عبارت است از ايجاد هماهنگي بين تجهيزات و سيستم هاي هوشمند حمل و نقل در يک چارچوب و به صورت يكپارچه به گونه اي كه اين سيستم ها به صورت مجموعه اي واحد در جهت كاهش مشكلات ترافيكي عمل نمايند. در اين مقاله براي اولين بار، روش جديدي جهت دست يابي به مدل منطقي معماري ITS در كلان شهرهاي ايران ارايه گرديد و بر اساس آن الگوي معماري منطقي ITS شهر تهران تدوين شد. بدين منظور ابتدا، معماري کشورهاي مطرح در اين زمينه مانند آمريکا، اروپا، ژاپن و کانادا، مورد مطالعه قرار گرفت. باتوجه به اين که کشور آمريکا به عنوان کشور پيشرو در بحث معماري ITS بوده و معماري ITS ساير كشورها با بهره گيري از تجربيات اين كشور تدوين شده است، در اين تحقيق نيز معماري ITS آمريکا به عنوان الگو انتخاب شد. پيش نويس معماري منطقي ITS شهر تهران با توجه به مشكلات و با در نظر گرفتن نيازها و امكانات موجود تهيه گرديد. سپس معماري منطقي بر اساس نظرات كارشناسي ۲۰ کارشناس ITS و با پركردن دو نمونه پرسشنامه اصلاح شد. در اين پرسشنامه ها از كارشناسان درخواست شده بود ارتباط فرآيندها با يکديگر و همچنين با عناصر خارجي را مشخص نمايند. بدين ترتيب معماري منطقي ITS كلان شهر تهران با ترسيم دياگرام DFD نمايش داده شد.