مقاله ارايه الگوي مناسب بهاي تمام شده براي مزارع پرورش قزل آلاي رنگين کمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: ارايه الگوي مناسب بهاي تمام شده براي مزارع پرورش قزل آلاي رنگين کمان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهاي تمام شده
مقاله تصميم گيري
مقاله سيستم حسابداري
مقاله قزل آلاي رنگين کمان
مقاله مديريت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرقان دوست حقيقي كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي فرد مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود اطلاعات بهاي تمام شده ماهيان پرورشي براي استفاده مديريت در امر تصميم گيري، ضروري و حياتي مي باشد. تامين اطلاعات مورد نياز ياد شده مستلزم استقرار يک سيستم حسابداري بهاي تمام شده متناسب است. هدف پژوهش حاضر، ارايه الگوي مناسب بهاي تمام شده براي مزارع پرورش قزل الاي رنگين کمان مي باشد، تا از ان طريق اطلاعات مورد نياز مديريت مزارع پرورش ماهي بيش از پيش فراهم گردد. گرداوري اطلاعات از طريق روش کتابخانه اي و ميداني بوده، که با مطالعه و بررسي فرايند پرورش ماهي قزل الا و با توجه به مباني نظري حسابداري، الگوي بهاي تمام شده محصول ياد شده ارايه گرديده است. به منظور تاييد الگوي پيشنهادي و يافته هاي پژوهش از روش ازمون دلفي استفاده و نتايج در معرض قضاوت کارشناسان و متخصصين قرار گرفته است. جهت گرداوري نظرات کارشناسان و متخصصين از فرم نظرخواهي متناسب استفاده شده و تکميل ان تا دستيابي به توافق عام ادامه يافته است. در نهايت الگوي مناسب بهاي تمام شده براي مزارع پرورش قزل الاي رنگين کمان ارايه شده است.