مقاله ارايه الگوي مناسب جهت تعيين اولويت هاي مراكز فرهنگي و تحول آن ها بر اساس رويكرد اسلامي- ايراني (مطالعه موردي، سازمان فرهنگي- هنري شهرداري مشهد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در بصيرت (مديريت) از صفحه ۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: ارايه الگوي مناسب جهت تعيين اولويت هاي مراكز فرهنگي و تحول آن ها بر اساس رويكرد اسلامي- ايراني (مطالعه موردي، سازمان فرهنگي- هنري شهرداري مشهد)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مراكز فرهنگي
مقاله رويكرد اسلامي-ايراني
مقاله اولويت هاي مراكز فرهنگي
مقاله تحول مراكز فرهنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كاووسي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله در راستاي تبيين اولويت هاي مراكز فرهنگي و تحول آن ها بر اساس رويكرد اسلامي-ايراني نخست به اهميت سازمان ها و نهادهاي فرهنگي و كاركرد و نقش آن ها در توسعه فرهنگي اشاره نموده و به اهميت و ضرورت انجام اين گونه تحقيقات در کشور پرداخته شده و در ادامه با توجه به پژوهش انجام شده در سازمان فرهنگي- هنري شهرستان مشهد جامعه آماري، اهداف پژوهش، سوالات و فرضيات مطرح و سپس نتايج حاصله از آزمون فرضيات ارايه شده است. در خاتمه نيز الگوي طراحي شده جهت تحول مراكز فرهنگي معرفي گرديده است.