مقاله ارايه راهبردهايي براي هدايت تحصيلي و شغلي دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان سيرجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: ارايه راهبردهايي براي هدايت تحصيلي و شغلي دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان سيرجان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شخصيت
مقاله شغل
مقاله دانش آموز
مقاله هدايت تحصيلي
مقاله هدايت شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظري الناز
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با توجه به نظريه شغلي – شخصيتي جان هالند و استفاده از پرسشنامه سياهه شغلي وي، در ميان ۸۵۰ نفر از دانش آموزان پايه اول مقطع متوسطه شهر سيرجان با هدف بررسي ويژگي هاي شخصيتي و شغلي و رابطه ميان شخصيت افراد با مشاغل موجود کشور، با در نظر گرفتن عامل هاي موثر در انتخاب رشته تحصيلي و شغلي آنان انجام گرديد، روش پژوهش توصيفي، از نوع پيمايشي و کاربردي است و داده هاي اوليه از راه پرسشنامه و مصاحبه بدست آمد، با بررسي پرسشنامه ها و نظرات افراد، تغييراتي در پرسشنامه-ي جان هالند اعمال شد که منجر به ايجاد پرسشنامه اي هوشمندانه تر گرديد. جان هالند، پاسخ هاي کاربر را فقط با بله و خير مي سنجيد که در بسياري از موردها افراد نمي توانستند نظر خود را نسبت به يک شغل، فقط به صورت بله و خير مطرح کنند. با تغيير جواب ها به صورت کاملا، تا حدي، کمي و اصلا پاسخ به پرسشنامه راحت تر شد. نتايج بدست آمده از اين پژوهش به پياده سازي نرم افزاري منجر شد و مشخص كرد كه هر يک از کاربراني که پرسشنامه را پر مي کنند، داراي چه درصدي از ۶ تيپ شخصيتي طبقه بندي هالند هستند.