مقاله ارايه راهکارهاي جلب مشارکت ساکنان مناطق اسکان غيررسمي (در فرآيند تهيه و اجراي طرح هاي توسعه شهري) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در هويت شهر از صفحه ۷۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: ارايه راهکارهاي جلب مشارکت ساکنان مناطق اسکان غيررسمي (در فرآيند تهيه و اجراي طرح هاي توسعه شهري)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهروند
مقاله مشارکت
مقاله ابزارهاي انگيزش
مقاله طرح توسعه شهري
مقاله اسکان غير رسمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي برهان
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: بذرگر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امجدي جبار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش هاي مرتبط با برنامه ريزي و طراحي شهري و همچنين طرح هاي ساماندهي مناطق غير رسمي، سخن از مشارکت بسيار بکار رفته، با اين وجود راه هاي موثر بر ايجاد انگيزه مشارکت در فرآيند تهيه و اجراي طرح ها هنوز تا حدودي مبهم و ناکافي است. نتيجه آنکه اغلب در کشورهاي در حال توسعه، عليرغم مباحث بسيار گسترده در اين عرصه؛ مشارکتي شدن طرح ها چندان عملي نشده است و متعاقب آن بسياري سرمايه هاي مادي و معنوي بدون بازدهي مناسب در حال هزينه شدن هستند.
اين مقاله درصدد است با شناخت نسبتا کامل موانع مشارکت در طرح هاي ساماندهي سکونتگاه هاي غير رسمي بر مبناي ديدگاه هاي مطرح در روانشناسي اجتماعي، روش هاي مناسب در چارچوب اين نظريه ها را مورد بررسي قرار دهد. انتظار مي رود با بهره گيري از ابزارهاي موثر در جهت ايجاد انگيزه مشارکت که از بنيادي ترين ابعاد اجتماعي توسعه مي باشد و متاسفانه کمتر ملحوظ گرديده، راه براي حضور فعال ساکنان در ارتقا سکونت گاه خود هموار گردد.