مقاله ارايه روابطي جهت محاسبه ضرايب جريان غيردارسي در محيط هاي سنگريزه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۸۵۵ تا ۸۶۳ منتشر شده است.
نام: ارايه روابطي جهت محاسبه ضرايب جريان غيردارسي در محيط هاي سنگريزه اي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضرايب جريان غير دارسي
مقاله رابطه ارگون
مقاله تلاطم
مقاله هدايت هيدروليکي معادل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روشن فكر علي
جناب آقای / سرکار خانم: ظهيري جواد
جناب آقای / سرکار خانم: كاشفي پور سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي ايجاد تاخير در سيلاب و کاستن دبي اوج آن معمولا از سدهاي پاره سنگي تاخيري استفاده مي گردد. مواد مورد استفاده در اين نوع سدها معمولا باعث ايجاد تلاطم در جريان شده و در نتيجه در اين محيط ها نمي توان از رابطه دارسي استفاده نمود. بر همين اساس در اين محيط ها از روابط غير دارسي استفاده مي شود. معادلات جريان غيردارسي به دو صورت کلي i=aVN و  i=rV+sV2نشان داده مي شوند. از جمله مهمترين پارامترهاي موثر در شبيه سازي جريان در چنين محيط هايي مقدار N مي باشد که معمولا بصورت تجربي و يا از طريق داده هاي آزمايشگاهي محاسبه مي گردد. N نشان دهنده تلاطم جريان بوده و مقدار آن از ۱ (جريان ورقه اي) تا ۲ (جريان کاملا متلاطم) تغيير مي کند.اشکال عمده بعضي روابط غير دارسي (از جمله رابطه ارگون) اين است که نمي توانند مستقيما مقادير N و a را محاسبه نمايند. در اين تحقيق با بکار بردن معادله ارگون و با استفاده از تحليل هاي رياضي معادلاتي جهت محاسبه مستقيم N و a ارايه شده و در نهايت رابطه اي جهت برآورد ضرايب هدايت هيدروليکي معادل (Ke) در محيط هاي متخلخل استخراج شده است. جهت صحت سنجي معادلات استخراج شده از اطلاعات آزمايشگاهي تحقيقات قبلي استفاده شد. همچنين مقادير N با استفاده از رگرسيون غير خطي محاسبه و با N محاسباتي مورد مقايسه قرار گرفت. مقايسه نتايج بدست آمده نشان مي دهد که در مجاورت مرزها (۲ و N=1) مقادير N محاسبه شده از دقت بالايي برخوردارند و با فاصله گرفتن از مرزها از دقت نتايج کاسته مي گردد.