مقاله ارايه روشي براي ارزيابي و رتبه بندي چشم انداز سازمان ها با استفاده از پژوهش آميخته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۵۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: ارايه روشي براي ارزيابي و رتبه بندي چشم انداز سازمان ها با استفاده از پژوهش آميخته
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چشم انداز
مقاله پژوهش آميخته
مقاله مصاحبه گروه كانوني
مقاله تئوري سيستم هاي خاكستري
مقاله درجه امكان خاكستري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دباغي آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: ملك اميرمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چشم انداز نقطه آغازين در سلسله مراتب اهداف سازماني است يك چشم انداز موثر مي تواند پلي بين حال و آينده باشد و وجود آن براي تدوين استراتژي ضروري است. ترسيم و تدوين چشم انداز مناسب از وظايف مهم رهبران و از اركان برنامه ريزي استراتژيك در سازمان ها قلمداد مي شود. از آن جا كه در بررسي ادبيات موضوع، پژوهشي كه شاخص هاي ارزيابي چشم انداز را جمع آوري و دسته بندي نموده و بر اساس آن روشي براي رتبه بندي ارايه داده باشد، يافت نشد؛ علاوه برآن پاسخ گويي به كليه اهداف اين پژوهش صرفا با به كارگيري يك تكنيك كمي ميسر نبوده، اين مقاله با روش پژوهش آميخته به انجام رسيده است. در حقيقت با تركيب روش كيفي «مصاحبه گروه هاي كانوني» و روش كمي «درجه امكان خاكستري» كه از تكنيك هاي نوين تصميم گيري و ارزيابي رياضياتي داده هاي مبهم و غير قطعي است، روشي براي ارزيابي و رتبه بندي چشم انداز سازمان ها ارايه شده است. در پايان براي ارايه كاربردي از روش ارايه شده در اين مقاله، چشم انداز سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با چهار سازمان رسانه اي مطرح دنيا ارزيابي و رتبه بندي شده است.