مقاله ارايه روشي براي اندازه گيري چابکي زنجيره تامين با استفاده از ترکيب تئوري گراف، رويکرد ماتريسي و منطق فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشنامه بازرگاني از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: ارايه روشي براي اندازه گيري چابکي زنجيره تامين با استفاده از ترکيب تئوري گراف، رويکرد ماتريسي و منطق فازي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چابکي
مقاله زنجيره تامين چابک
مقاله روش ماتريسي
مقاله تئوري گراف
مقاله رويکرد فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنژاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: محقر علي
جناب آقای / سرکار خانم: درويش مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ياسايي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي محيط هميشه در حال تغيير اين دوران، چابکي زنجيره تامين عاملي است حياتي که بر رقابت پذيري سازمان ها اثرگذار مي باشد. به منظور ايجاد يك زنجيره تامين چابك ابتدا لازم است معناي زنجيره تامين چابک روشن گردد، چرا که چابکي مفهومي بسيار وسيع وداراي ابعاد متفاوتي مي باشد که جنبه هاي مختلفي از سازمان را در بر مي گيرد. به طورکلي، با وجود اينکه در رابطه با چابکي تحقيقات زيادي انجام گرفته است، ولي به نسبت، مفهوم چابکي در زنجيره تامين چندان مورد بررسي قرار نگرفته است. چنين وضعيتي نياز به تکنيکي جهت اندازه گيري چابکي زنجيره تامين را مشخص مي سازد. هدف اين مقاله ارايه تکنيکي براي اندازه گيري چابکي زنجيره تامين است، اين تکنيک ترکيبي از تئوري گراف و رويکرد ماترسي با منطق فازي و مدلسازي ساختار يافته مفهومي مي باشد. تکنيک مذکور در يک مطالعه موردي به کار گرفته شده است و موانع اصلي چابکي زنجيره تامين در اين مطالعه موردي شناسايي شده اند.