مقاله ارايه روشي براي اولويت بندي و بودجه بندي موضوع هاي تحقيقاتي با هدف توسعه فعاليت هاي اقتصادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سياست علم و فناوري از صفحه ۷۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: ارايه روشي براي اولويت بندي و بودجه بندي موضوع هاي تحقيقاتي با هدف توسعه فعاليت هاي اقتصادي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيازسنجي پژوهشي
مقاله اولويت بندي
مقاله بودجه بندي
مقاله موضوع هاي تحقيقاتي
مقاله فعاليتهاي اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جهانباز احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به مساله اولويت بندي و بودجه بندي موضوع هاي تحقيقاتي مرتبط با فعاليت هاي اقتصادي پرداخته مي شود. فعاليت اقتصادي به فعاليتي اطلاق مي شود که از طريق آن فرد يا گروهي از افراد جامعه، با استفاده از فضا، تجهيزات، مواد اوليه و اطلاعات مورد نياز،مبادرت به توليد کالا و يا ارايه خدمات نمايند. اولويت بندي و بودجه بندي موضوعهاي تحقيقاتي بر اساس اولويت و امتياز فعاليت هاي اقتصادي و همراستا نمودن تحقيقات با نيازهاي اساسي جامعه، نوآوري و دستاورد مهم تحقيق مي باشد. روش اولويت بندي پيشنهادي، شامل يک فرآيند دو مرحله اي بوده که در مرحله اول، امتياز موضوع هاي تحقيقاتي هر فعاليت اقتصادي، به صورت مستقل تعيين مي گردد. سپس با استفاده از امتياز فعاليت هاي اقتصادي و نتايج حاصل از مرحله اول، امتياز نهايي و اولويت آنها تعيين مي گردد. همچنين از يک رويکرد سلسله مراتبي براي بودجه بندي موضوع هاي تحقيقاتي استفاده شده است. در پايان روش اولويت بندي و بودجه بندي ارايه شده، به صورت مطالعه موردي، براي اولويت بندي و بودجه بندي ۲۱ موضوع تحقيقاتي استفاده و نتايج حاصل از آن ارايه شده است.