مقاله ارايه روشي براي به دست آوردن توابع توليد در توليدات دانشي (مطالعه موردي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۸۹ در نشريه مهندسي صنايع (دانشکده فني دانشگاه تهران) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: ارايه روشي براي به دست آوردن توابع توليد در توليدات دانشي (مطالعه موردي)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توليد دانش
مقاله تابع توليد دانش
مقاله مديريت دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشميان بجنورد ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: منهاج محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از چالش هاي مديريت توليد دانش، ناملموس بودن فرايند توليد و مشخص نبودن رابطه بين ورودي ها و خروجي ها است. در اين تحقيق، سعي در ارايه روشي براي بيان رابطه ورودي ها و خروجي ها در توليد دانش کرده ايم. بدين منظور ابتدا شاخص هاي مطلوبيت محصول دانشي و عوامل توليد دانش را شناسايي و با روش AHP، وزن عوامل توليد را در رابطه با هر يک از شاخص هاي مطلوبيت محاسبه و توابع توليد  را بر اساس اين وزن ها به طور خطي تعريف کرده ايم. براي بهبود ضرايب، با استفاده از روش گراديان نزولي، بر اساس داده هاي واقعي، ضرايب را طوري تنظيم کرده ايم که بيشترين تطابق با داده هاي واقعي حاصل شود. همچنين، با فرمول خطي به دست آمده از روش AHP، داده توليد کرده و همراه با داده هاي واقعي با استفاده از شبکه عصبي رابطه اي بين عوامل توليد و شاخص مطلوبيت برقرار کرده ايم. بدين ترتيب، علاوه بر داده هاي واقعي، توابع خطي به دست آمده از روش AHP را در بيان روابط ورودي ها و خروجي ها در نظر گرفته ايم. اين روش  در تحريريه روزنامه قدس به کار گرفته شد. هر چند توابع خطي ايجاد شده با روشAHP ، با داده هاي واقعي با استفاده از آزمون t دوطرفه تاييد شد، به کارگيري روش گراديان نزولي و شبکه هاي عصبي، مجموع مربع هاي خطا را کاهش داد.