مقاله ارايه روشي جديد براي تعيين شباهت اعداد فازي با استفاده از روش تاپسيس و كاربرد آن در آناليز ريسك فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۳۳ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: ارايه روشي جديد براي تعيين شباهت اعداد فازي با استفاده از روش تاپسيس و كاربرد آن در آناليز ريسك فازي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعداد فازي ذوزنقه اي عمومي
مقاله آناليز ريسک فازي
مقاله شباهت اعداد فازي
مقاله روش تاپسيس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاله حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمهران
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده خورشيدي هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به علت اهميت آناليز ريسك فازي و كاربرد شباهت اعداد فازي در اين زمينه، ايجاد روشي مناسب در يافتن شبيه ترين عدد فازي به عدد فازي مشخص اهميت قابل توجهي پيدا كرده است. بدين منظور روش هاي مختلفي براي تعيين ميزان شباهت فازي ابداع شد. در اين تحقيق، در ابتدا با استفاده از روش تاپسيس روش جديدي براي تعيين شباهت بين اعداد فازي ذوزنقهاي عمومي ارايه شده است. اين روش مي تواند تعدادي از اين روشهاي مختلف را براي انتخاب شبيه ترين عدد فازي تركيب نمايد. در حقيقت برتري اين روش در توانايي بكارگيري شاخصهاي مختلف مي باشد. سپس روش جديد براي اجراي يك الگوريتم آناليز ريسك فازي جديد بكار گرفته مي شود.