مقاله ارايه روشي جهت ارزيابي ويژگي هاي كيفي معماري سازماني مبتني بر Fuzzy AHP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مديريت فناوري اطلاعات از صفحه ۷۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: ارايه روشي جهت ارزيابي ويژگي هاي كيفي معماري سازماني مبتني بر Fuzzy AHP
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي معماري سازماني
مقاله ويژگي هاي كيفي سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس عليئي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي داوودي مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: بديع كامبيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معماري سازماني، رويكردي براي شناخت، مهندسي و مديريت كليه عناصر سازمان و ارتباطات آن ها است. با توجه به هزينه بسيار بالاي پياده سازي سناريوهاي معماري سازماني لازم است قبل از انتخاب هر سناريو، مرحله ارزيابي مدل ها و اطلاعات معماري از نظر ميزان برآورده شدن مطلوبيت ها و ويژگي هاي كيفي سازمان توسط سناريوها انجام شود تا سناريوي بهينه انتخاب و پياده سازي شود. در اين مقاله روشي جديد براي ارزيابي كمي ميزان دستيابي سناريوهاي معماري سازماني به ويژگي هاي كيفي با استفاده از دانش و تجربه خبرگان سازمان و معماري سازماني مبتني بر روش AHP ارايه شده است. روش ارايه شده داراي كاربرد ديگري نيز مي باشد و آن ارزيابي ميزان برآوردن مطلوبيت ها در وضعيت جاري سازمان است. با توجه به ابهام و عدم قطعيت موجود در قضاوت هاي تصميم گيران، براي مقايسه عناصر از منطق فازي نيز استفاده شده است. روش ارايه شده به طور كامل كاربردي است و ابزاري براي اتوماسيون كليه مراحل فرآيند پيشنهادي توسعه داده شده است. در اين مقاله روش پيشنهادي در چند مرحله همراه با توصيف يك مطالعه موردي براي شناخت كاربرد روش، ارايه شده است.