مقاله ارايه روشي خطي براي رتبه بندي واحدهاي کاراي راسي و غير راسي در DEA و اصلاح الگوريتم ژنتيك توسط آن براي حل مسايل بهينه سازي چند هدفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۳۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ارايه روشي خطي براي رتبه بندي واحدهاي کاراي راسي و غير راسي در DEA و اصلاح الگوريتم ژنتيك توسط آن براي حل مسايل بهينه سازي چند هدفي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله رتبه بندي
مقاله بهينه سازي چندهدفي
مقاله الگوريتم ژنتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: رضويان شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدي سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مشکل اساسي در حل مساله بهينه سازي چندهدفي توسط الگوريتم ژنتيک يافتن تابع برازشي (معيار) مناسبي است که افراد (نسل) هر جمعيت را بر مبناي اهداف چندگانه طوري ارزيابي کند که بتواند افراد شايسته اي را براي فضاي توابع هدف معرفي نمايد.
هدف: در اين مقاله با استفاده از تحليل پوششي داده ها روشي برنامه ريزي خطي براي رتبه بندي واحدهاي تصميم گيري کاراي راسي و غير راسي پيشنهاد مي گردد. سپس در هر گام الگوريتم ژنتيك براي تعيين نسل شايسته هر جمعيت، از روش رتبه بندي پيشنهادي، استفاده مي کنيم که منجر به اصلاح الگوريتم ژنتيك به عنوان روشي براي حل مسايل بهينه سازي چند هدفي مي گردد. با مثال هاي عددي، روش پيشنهادي براي رتبه بندي واحدهاي تصميم گيري کاراي راسي و غير راسي و الگوريتم ژنتيك اصلاح شده مورد بررسي قرار مي گيرند.
روش بررسي: در ارايه روش پيشنهادي براي رتبه بندي واحدهاي تصميم گيري کاراي راسي و غير راسي و اصلاح الگوريتم ژنتيك از مدل هاي برنامه ريزي خطي جديدي از تحليل پوششي داده ها استفاده مي شود.
نتايج: در مثال عددي مساله برنامه ريزي چند هدفي، براي اينکه بتوانيم عضو مشخصي را با استفاده از روش هاي آراکاوا و همکاران و يان و همکاران به طرف مرز کارا بكشانيم بايد حداقل ۲۰ الي ۳۰ تكرار از الگوريتم را انجام دهيم تا آن عضو يا عضوهاي توليد شده روي مرز قرار بگيرند. در حالي که با روش پيشنهادي، رسيدن به مرز کارا در يک تکرار انجام مي گردد.
نتيجه گيري: روش پيشنهادي ضمن کاستن از تعداد تکرارهاي الگوريتم ژنتيک، برخلاف روش هاي قبلي، مي تواند براي مسايلي با بيش از سه تابع هدف نيز بكار رود.