مقاله ارايه روشي مبتني بر روش هاي جمع آثار و امپدانس مرزي براي شناسايي عامل غالب در ايجاد اعوجاج هاي هارمونيکي در باسبار PCC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۱۷۱ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: ارايه روشي مبتني بر روش هاي جمع آثار و امپدانس مرزي براي شناسايي عامل غالب در ايجاد اعوجاج هاي هارمونيکي در باسبار PCC
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت توان
مقاله هارمونيک
مقاله امپدانس هارمونيکي
مقاله روش امپدانس مرزي
مقاله سهم هارمونيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادلو مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: كارشناس حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله روش جديدي ارايه شده است که در آن براي شناسايي عامل غالب در ايجاد اعوجاج هاي هارمونيکي جريان و ولتاژ در باسبار PCC، حداقل نياز به اطلاعات دقيق در مورد امپدانس هارمونيکي مصرف کننده ها وجود داشته باشد. در روش پيشنهادي با استفاده از روش جمع آثار و تعريف سهم هارمونيکي ارايه شده در آن، و نيز ترکيب اين تعاريف با الگوريتم به کار رفته در روش امپدانس مرزي، شاخص هاي جديدي تعريف گرديده و الگوريتمي ارايه شده است. با استفاده از اين الگوريتم در شناسايي عامل غالب در ايجاد اعوجاج ها، بر خلاف روش امپدانس مرزي در هيچ يک از حالت ها نياز به مقادير دقيق امپدانس هاي هارمونيکي مصرف کننده نبوده و احتمال تشخيص نادرست در شناسايي عامل غالب حتي در حالت هايي که سهم طرفين اين باسبار به هم نزديک باشد، وجود ندارد. اين موضوع به وسيله مقايسه روش پيشنهادي با روش امپدانس مرزي نشان داده شده است. همچنين با استفاده از شبيه سازي شبکه توزيع صنعتي ۱۳ باسه IEEE بر روي نرم افزار DIGSILENT، اعتبار روش پيشنهادي بررسي گرديده است.