مقاله ارايه روشي نوين براي اولويت بندي پروژه هاي سيستم اطلاعاتي با رويکرد تحليل پوششي داده ها: مطالعه موردي وزارت بازرگاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: ارايه روشي نوين براي اولويت بندي پروژه هاي سيستم اطلاعاتي با رويکرد تحليل پوششي داده ها: مطالعه موردي وزارت بازرگاني
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اولويت بندي
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله سيستم اطلاعاتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلوع مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: نالچيگر سروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده از سيستم ها و فناوري اطلاعات براي کسب مزيت رقابتي و همچنين کاربرد گسترده آنها در فرايندهاي کسب و کار، انتخاب پروژه هاي سيستم اطلاعاتي – از ميان پروژه هاي پيشنهادي – به يکي از وظايف مهم و کليدي مديران فناوري اطلاعات تبديل نموده است. در چنين شرايطي اولويت بندي پروژه ها، راه حل مناسبي براي اين مساله مي باشد.
هدف: در اين مقاله ضمن تشريح مساله انتخاب پروژه در وزارت بازرگاني با استفاده از رويکرد ناپارامتريک تحليل پوششي داده ها به ارايه متدي نوين براي اولويت بندي سيستم هاي اطلاعاتي پرداخته مي شود.
روش بررسي: در توسعه متد پيشنهادي، از دو مدل جديد تحليل پوششي داده ها براي پيدا کردن کاراترين واحد تصميم گيري استفاده شده است.
نتايج: ارزيابي ۸ پروژه پيشنهادي با استفاده از مدل هاي کلاسيک تحليل پوششي داده ها حاکي از آن است که ۷ واحد کارا وجود دارد. نتايج حاصل از متد پيشنهادي نشان مي دهد که از ميان ۸ پروژه پيشنهادي، پروژه ۴، کاراترين پروژه در حالت بازده به مقياس ثابت مي باشد.
نتيجه گيري: در اين مقاله، کاربردپذيري متد پيشنهادي بر روي داده هاي مربوط به وزارت بازرگاني نشان داده شده است. برتري روش پيشنهادي به متد اندرسون پيترسون اينست که با حل يک مدل برنامه ريزي مختلط، کاراترين واحد شناسايي مي شود. به عبارتي، براي شناسايي کاراترين واحد، نيازي نيست که به تعداد واحدها به حل مدل بپردازيم. اين در حالي است که استفاده از مدل اندرسون پيترسون، تصميم گيرنده را ملزم مي دارد تا براي شناسايي کاراترين واحد، به ازاي هر واحد، يک مدل را حل کند.