مقاله ارايه سيستم صوتي هوشمند براي جداسازي سريع کلوخ از سيب زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش کشاورزي از صفحه ۲۳۹ تا ۲۵۱ منتشر شده است.
نام: ارايه سيستم صوتي هوشمند براي جداسازي سريع کلوخ از سيب زميني
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب زميني
مقاله شبکه عصبي مصنوعي
مقاله صوت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پورداش آتان عادل
جناب آقای / سرکار خانم: كماريزاده محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: شايسته ماهرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جداسازي کلوخ از سيب زميني، جزو اصلي ترين وظايف ماشين هاي برداشت سيب زميني محسوب مي شود. در اين راستا يک سيستم آزمايشگاهي طراحي و امکان استفاده از آزمون پاسخ آکوستيک براي جداسازي سريع کلوخ از سيب زميني مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه هايي از سيب زميني و کلوخ روي نوارنقاله قرار داده شده و با راه اندازي آن، نمونه ها بطور گسسته با يک صفحه فولادي برخورد کردند. صداي حاصل از ضربات ضبط شده و با پردازش آن در دو حوزه زمان و فرکانس، صفات مربوط به نمونه ها استخراج گرديد. براي افزايش سرعت شناسايي و انعطاف سيستم از شبکه عصبي چند لايه به عنوان واحد تصميم گيرنده استفاده شد. در مجموع ۱۷ صفت مطلوب انتخاب و به عنوان بردار ورودي شبکه عصبي مورد استفاده قرار گرفت. مدل هاي مختلفي از شبکه عصبي با معيار ميانگين مربعات خطا، ميزان شناسايي صحيح و ضريب همبستگي مورد ارزيابي قرار گرفت تا مدل بهينه انتخاب گرديد. براي مطالعه اثر سرعت اصابت در دقت شناسايي و تعيين ظرفيت جداسازي سيستم، آزمايش در چهار سرعت مختلف از نوار نقاله تکرار گرديد. هنگاميکه نوار نقاله با سرعت يک متر بر ثانيه حرکت کرد، دقت شناسايي سيستم براي سيب زميني و کلوخ بترتيب ۹۷٫۳ و ۹۷٫۶ درصد بدست آمد. با افزايش سرعت نوار نقاله دقت شناسايي سيستم کاهش يافت.