مقاله ارايه فرم پيشنهادي گواهي فوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۲۶۶ تا ۲۶۹ منتشر شده است.
نام: ارايه فرم پيشنهادي گواهي فوت
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرم گواهي فوت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگرزاده رضايي سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: سلامت يکي از اساسي ترين مسایل در ايجاد توسعه عدالت اجتماعي در کشورهاي در حال توسعه مي باشد. زندگي انسان ها با خطرات زيادي از جمله بيماري ها و حوادث همراه است که سالانه باعث مرگ ميليون ها نفر در جهان مي شود. اساس داده هاي مربوط به مرگ، فرم گواهي فوت است. پژوهش حاضر با هدف بازنگري فرم هاي موجود گواهي فوت و تدوين فرم پيشنهادي انجام گرفت.
مواد و روش کار: اين پژوهش يک مطالعه مروري است. جهت جمع آوري داده ها با جستجو در اينترنت گواهي هاي فوت بيش از ۱۴ کشور دنيا بدست آمد و سپس کامل ترين فرم از بين آن ها انتخاب و با فرم کشورايران مقايسه و در نهايت فرم پيشنهادي طراحي و تدوين شد.
يافته ها: کامل ترين فرم در بين فرم هاي بدست آمده متعلق به کشور آمريکا بود. بر همين اساس فرم پيشنهادي طراحي و تدوين شد. جهت دست يابي به اطلاعات کامل تر موارد جديدي به بخش هاي مشخصات عمومي و نشاني متوفي، علت فوت و همچنين جواز دفن فرم قبلي اضافه شد.
بحث و نتيجه گيري: داده هاي مربوط به علل مرگ در مشخص کردن اولويت هاي بهداشتي، چگونگي اختصاص منابع، طراحي برنامه هاي مداخله اي، ارزيابي و پايش مشکلات بهداشتي بکار گرفته مي شوند. لذا جهت ثبت دقيق مرگ و بيماري در جامعه نياز به فرم گواهي فوت کامل مي باشد. اميد است سازمان پزشکي قانوني کشور با استفاده از فرم پيشنهادي، مسوولين کشور را جهت سياست گذاري ها براي تامين و ارتقاي سلامت جامعه ياري نمايد.