مقاله ارايه مدلي از عوامل تاثيرگذار در موفقيت طرحهاي سرمايه گذاري کارآفرينان متقاضي تسهيلات بانکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۷۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: ارايه مدلي از عوامل تاثيرگذار در موفقيت طرحهاي سرمايه گذاري کارآفرينان متقاضي تسهيلات بانکي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تسهيلات بانکي
مقاله طرحهاي سرمايه گذاري
مقاله کارآفريني
مقاله عوامل تاثيرگذار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آراستي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از فعاليتهاي اصلي بانک ها تخصيص منابع است و مهمترين خطري که اين فعاليت را تهديد مي کند، عدم انجام تعهدات از سوي دريافت کننده تسهيلات است. بنابراين بانک ها سعي دارند به روشهاي مختلف اين خطر را کاهش دهند. بانک هاي توسعه اي در راستاي اهداف خود، به موفقيت طرح ارايه شده نيز علاقمندند. در نتيجه شناسايي تمامي عواملي که در موفقيت طرح تاثيرگذارند، از جمله شخصيت کارافرينانه مجري طرح، جذابيت طرح پيشنهادي و چگونگي سازمان مجري طرح، مي تواند بانک را در رسيدن به هر دو هدف خويش ياري کند.
در اين مقاله با بررسي ادبيات موجود در زمينه رتبه بندي مشتريان بانک ها و بيان وضعيت موجود در بانک هاي داخلي و موسسات اعتباري بين المللي، چارچوب مفهومي کاملي ارايه شد که شامل همه عوامل مرتبط با فرد مجري طرح، سازمان مجري طرح و جذابيت طرح است. به منظور آزمون اين مدل مفهومي، پرسشنامه هايي طراحي و نظر خبرگان در ارتباط با تاثير اين عوامل در موفقيت طرحهاي سرمايه گذاري دريافت شد. در مدل نهايي تحقيق عواملي چون شخصيت کارافرينانه مجري طرح، برخورداري مجري طرح از مهارتهاي مديريتي و برخورداري سازمان مجري طرح از سيستم هاي مديريتي ديده مي شود که تاکنون در سيستم سنتي رتبه بندي متقاضيان تسهيلات بانکي توجه چنداني به آنها نشده است. اين مدل جامع مي تواند مبناي سيستم اولويت بندي واگذاري تسهيلات به طرحهاي سرمايه گذاري باشد.