مقاله ارايه مدلي براي اولويت بندي نيازمندي ها در سيستم هاي نرم افزاري و اطلاعاتي با استفاده از روش AHP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: ارايه مدلي براي اولويت بندي نيازمندي ها در سيستم هاي نرم افزاري و اطلاعاتي با استفاده از روش AHP
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيازمندي هاي كيفي
مقاله اولويت بندي نيازمندي ها
مقاله معيارهاي اولويت بندي
مقاله تكنيك AHP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راد عباس
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اولويت بندي نيازمندي ها يکي از مباحث مهم در معماري سيستم هاي نرم افزاري و اطلاعاتي است. در معماري سيستم هاي نرم افزاري، پس از مشخص شدن نيازمندي هايي که بايد توسط سيستم ارضا شوند، با در نظر گرفتن محدوديت هايي اجرايي پروژه، نيازمندي ها بايد بر اساس اهميتشان اولويت بندي شوند تا زمان و منابع موجود براي اجراي پروژه، بر اساس اولويت نيازمندي ها به آن ها تخصيص يابد. اين کار موجب استفاده مطلوب تر از زمان و منابع پروژه مي شود و سبب مي شود که در زمان در نظر گرفته شده براي اجراي پروژه، محصولي حاصل شود که نيازمندي هاي با اولويت بالاتر را ارضا كند. از سوي ديگر، نيازمندي هاي همه سيستم نرم افزاري به دو دسته کلي نيازمندي هاي کارکردي و کيفي تقسيم مي شوند که اولي به توانايي اجرا و دومي به کيفيت اجراي وظايف سيستم مربوط مي شود . مبحث اولويت بندي نيازمندي ها در مورد نيازمندي کيفي اعمال مي شود.
در اين مقاله سعي شده است با استفاده روش AHP، روشي كلي براي اولويت بندي نيازمندي هاي كيفي سيستم هاي نرم افزاري و اطلاعاتي، با در نظر گرفتن معيارهاي اصلي هزينه، ارزش، زمان،جريمه و ريسك ارايه شود و نحوه انجام آن با ارايه مثالي در يك سيستم موجودي نشان داده شود.