مقاله ارايه مدلي براي سنجش عملکرد سيستم HSE مبتني بر مدل تعالي EFQM که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: ارايه مدلي براي سنجش عملکرد سيستم HSE مبتني بر مدل تعالي EFQM
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمني
مقاله بهداشت
مقاله محيط زيست
مقاله عملکرد
مقاله مدل ارزيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدفام ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: شكاري امير
جناب آقای / سرکار خانم: خسروجردي اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مزاياي حاصل از اجراي سيستم هاي يکپارچه مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست، سازمان ها را مجبور به راه اندازي اين سيستم ها در فرآيندهاي خود نموده است. با وجود راه اندازي سيستم هاي يکپارچه مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست در بسياري از سازمان ها و شرکت ها، نبود يک سيستم ارزيابي واحد جهت نظارت، ارزيابي و بهبود اين سيستم ها سبب کاهش عملکرد سازمان ها نسبت به يکديگر، عدم رشد دانش و توانمندي هاي سازماني و امکان استفاده از تجربيات ساير سازمان ها در اين زمينه شده است.
در اين مطالعه با بهرگيري از ساختار مدل برتري سازماني EFQM و مدل تعالي مديريت طرح، مدل ارزيابي عملکرد سيستم مديريت HSE طراحي شد. براي تعيين امتياز معيارهاي سيستم طراحي شده از نظر خبرگان استفاده شد.
مدل به دست آمده در دو واحد پالايشگاهي منتخب آزمايش و تصديق شد. نتايج مطالعه نشان داد که استفاده از اين مدل امکان مقايسه سازمان ها را از ديدگاه HSE فراهم ساخته و نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود سازمان ها را مشخص مي کند.
يافته هاي مطالعه بر استفاده از مدل حاضر به عنوان يک روش ارزيابي عملکرد سيستم هاي HSE در کليه سازمان هـا تاکيــد مي کند.