مقاله ارايه مدلي براي سنجش ميزان آمادگي سازمان ها در زمينه مديريت دانش (مورد مطالعه: مرکز آمار ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۲۲۱ تا ۲۴۳ منتشر شده است.
نام: ارايه مدلي براي سنجش ميزان آمادگي سازمان ها در زمينه مديريت دانش (مورد مطالعه: مرکز آمار ايران)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله مدل آمادگي
مقاله تحليل عاملي
مقاله مرکز آمار ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسي خاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اجلي قشلاجوقي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: صفوي ميرمحله سيدرحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه بسياري از مديران ،نقش اساسي دانش را در کسب مزيت رقابتي و دنبال کردن اهداف استراتژيک سازمان درک کرده اند و مديريت دانش به صورت يک الزام رقابتي در سازمان ها درآمده است. با وجود اين اگر زيرساخت هاي مناسب و پيش نيازهاي لازم براي استفاده از چنين فرآيندي فراهم نباشد، حاصلي جز انزجار منابع انساني و اتلاف منابع مالي در پي نخواهد داشت. بنابراين، ضروري است که سازمان ها قبل از هر اقدامي، از آمادگي سازمان خود در ارتباط با استقرار آن اطمينان حاصل نمايند. براي رسيدن به چنين هدفي ارايه مدلي براي سنجش آمادگي سازمان براي مديريت دانش، اجتناب ناپذير است. در پژوهش حاضر، ابتدا مدلي فرضي ارايه شده و از طريق پرسشنامه اي در معرض اظهار نظر ۵۰ نفر از صاحب نظران قرار گرفته است. بعد ازمشخص شدن مدل نهايي،براي تعيين وزن عوامل و شاخص هاي آن از روش ميانگين موزون استفاده شده است. در نهايت، ميزان کاربردي بودن مدل، در مرکز آمار ايران مورد آزمون قرار گرفته، وضعيت آمادگي آن در ابعاد مختلف مشخص شده و بر اساس وضعيت آن پيشنهادهايي ارايه شد.