مقاله ارايه مدلي براي طبقه بندي توليدات دانشي بر اساس داده ها و فرايند هاي پردازش داده ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۲۱۹ تا ۲۴۸ منتشر شده است.
نام: ارايه مدلي براي طبقه بندي توليدات دانشي بر اساس داده ها و فرايند هاي پردازش داده ها
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توليد دانش
مقاله طبقه بندي توليد
مقاله مديريت دانش
مقاله کار دانشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منهاج محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: هاشميان بجنورد ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: افرازه عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل زرندي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهاني شدن اقتصاد، افزايش رقابت، پويايي و تلاطم محيطي باعث شده است که توليدات دانشي بخش عمده اي از توليدات سازمان هاي امروز را تشکيل دهد. برنامه ريزي براي اين نوع توليدات، به دليل ناملموس بودن آن دشوار است. طبقه بندي توليد منجر به شناخت بهتر هر طبقه و سهولت برنامه ريزي و تصميم گيري مي شود.
در اين مقاله، مدلي براي طبقه بندي توليدات دانشي ارايه مي شود. به اين منظور، فرايند توليد دانش در مشاغل دانشي را بررسي کرده و بر اساس دو معيار اساسي نوع داده  ها و نحوه پردازش آنها، طبقه بندي انجام شده است. جايگاه نوع توليد در يک فضاي دو بعدي مشخص مي شود. ميزان آماده و مشخص بودن داده ها براي پردازش، يک بعد و مشخص بودن فرايند هاي پردازش داده ها، بعد ديگر اين مدل را مشخص مي کند. براي بررسي ويژگي هاي هر طبقه و آزمون سنخيت آنها، از عواملي که در ادبيات موضوع به عنوان عوامل توليد دانش معرفي شده اند، در مطالعات موردي اين تحقيق استفاده شده است. در اين مقاله، بر اساس اين مدل، براي تعدادي از مشاغل، نوع توليد را تعيين کرده و ويژگي ها و شباهت هاي آنها نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.