مقاله ارايه مدلي براي گزارش گري مالي در بازار سرمايه کشورهاي اسلامي؛ نمونه مورد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پيشرفت هاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني شيراز) از صفحه ۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: ارايه مدلي براي گزارش گري مالي در بازار سرمايه کشورهاي اسلامي؛ نمونه مورد ايران
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه وجوه
مقاله گزارش گري مالي
مقاله صورت هاي مالي اساسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباجاني جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: صيدي حجت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه بازار سرمايه در کشورهاي اسلامي نيز مانند تمامي کشورهاي جهان به عنوان يکي از مهم ترين ارکان توسعه اقتصادي، در زمره اهداف اصلي دولت و دستگاه هاي حکومتي قرار داشته است. به همين دليل، گسترش و پيشرفت روز افزون عمليات مالي در اين کشورها و ارتقاي سطح خدمات مالي اسلامي در پهنه جهان، موجب اهتمام جدي انديشمندان و فعالان مسلمان اين رشته از فعاليت هاي کسب و کار براي تشکيل بازارهاي سرمايه اسلامي شده است؛ بازارهايي که ساختار محصولات و فعاليت هاي تامين مالي در آن ها، مطابق ضرورت ها و ضوابط مورد نظر دين مبين اسلام تعريف شده باشد.
از آن جا که يافته هاي حاصل از پژوهش هاي بي شماري که در حوزه بازار سرمايه انجام پذيرفته، جملگي بر تاثير چشم گير اطلاعات برقيمت اوراق بهادار صحه مي گذارند و يکي از مناسب ترين عرصه هاي ارايه اطلاعات در بازار سرمايه، گزارش گري مالي شرکت ها است، توجه به نقش گزارش گري مالي در بازار هاي سرمايه اسلامي و تفاوت آن با بازارهاي غير اسلامي، از اهميت ويژه اي در عرصه پژوهش برخوردار است. از سوي ديگر، توجه به اين حقيقت که اسلام ديني نيست که تنها به حوزه هاي فردي محصور شده باشد، بلکه نظام انسجام يافته اي را براي زندگي انسان در حوزه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، مذهبي و ساير جنبه هاي زندگي عرضه مي کند، لزوم توجه به شکل و محتواي گزارش گري مالي، به نحوي که پاسخ گوي الزام هاي اين نظام باشد، اهميت دو چندان مي يابد.
نوشته حاضر، حاصل پژوهشي است که براي دستيابي به مدلي مطلوب از گزارش گري مالي در بازارهاي سرمايه اسلامي انجام پذيرفته است. بررسي هاي اين پژوهش نشان از آن دارد که در نظام اقتصادي مورد نظر اسلام، از يک سو بر شفافيت گزارش هاي مالي و همچنين ارتقاي ظرفيت پاسخ گويي تاکيد گرديده و از سوي ديگر، محاسبه سود واقعي و توزيع عادلانه آن از اهميت خاصي برخوردار بوده است. بدين ترتيب، مدل گزارش گري مورد نظر در اين نظام اقتصادي، بايد به گونه اي باشد که درعين شفافيت و برخورداري از ويژگي کليدي افشاي کافي، ابزاري کارآمد براي ايفاي مسووليت خطير پاسخ گويي شرکت ها تلقي شود و از قابليت هاي لازم براي محاسبه سود واقعي و نهايتا توزيع عادلانه آن بين ذي نفعان بنگاه نيز برخوردار باشد. يافته هاي اين پژوهش حاکي از آن است که مدل گزارش گري مبتني بر نظريه وجوه – که يکي از مهم ترين نظريه هاي مالکيت در ادبيات حسابداري است – نيل به اهداف پيش گفته را تسهيل مي کند. بر اين اساس و با توجه به اين که طبق شواهد جمع آوري شده در طي تحقيق، براي رسيدن به مدل مطلوب گزارش گري مالي در بازار سرمايه، بازنگري اساسي در صورت هاي مالي رايج ضرورت دارد، نتيجه نهايي پژوهش حاضر به مدلي از گزارش گري مالي منجر شده است که در آن، نقطه مرکزي گزارش گري و تهيه صورت هاي مالي، نه شخصيت اقتصادي يا مالکين بنگاه، بلکه رشته فعاليت هاي اصلي کسب و کار و بخش هاي مهم بنگاه است. به نظر نگارندگان، صورت هاي مالي پيشنهادي و مبتني بر يافته هاي پژوهش را مي توان به عنوان جايگزيني مناسب براي صورت هاي مالي رايج، دست کم در شرکت هاي سرمايه گذاري ايران که در رشته هاي مختلفي سرمايه گذاري کرده اند، تلقي نمود.