مقاله ارايه مدلي كاربردي براي سنجش بلوغ مديريت دانش در صنعت نرم افزار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سياست علم و فناوري از صفحه ۶۳ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: ارايه مدلي كاربردي براي سنجش بلوغ مديريت دانش در صنعت نرم افزار
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله سرمايه هاي فکري
مقاله بلوغ
مقاله عملکرد سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي واناني ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: علي دوستي سيروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به هر ميزان که سازمان ها داراي فرايندهاي دانش بر بيشتري باشند، به همان ميزان نيازمند برنامه هاي واقع گرا و کاربردي براي مديريت دانش سازماني به عنوان منبعي راهبردي براي بهبودهاي مستمر آتي خواهند بود. در اين پژوهش، هدف اصلي پژوهشگران، ارايه مدلي مدون و كاربردي براي شفاف سازي نقش سنجش بلوغ مديريت دانش و تشريح رويکردي است که توسط آن بتوان مديريت دانش را به صورت راهبردي و جهت بهبودهاي مستمر آينده، مورد ارزيابي و بهبود قرار داد. براي دستيابي به اين هدف، مروري مختصر بر ادبيات مرتبط با مديريت دانش و ديدگاه فكري سرمايه هاي فكري ارايه شده و سپس، مفاهيم عملکرد دانش محور سازماني (بر مبناي شاخص هاي سنجش مديريت دانش) مورد بحث قرار گرفته اند. سپس، مدلي شامل عوامل و شاخص هاي تاييد شده در ادبيات موضوعي تحقيق ارايه شده است که در آن، شاخص ها برحسب ميزان پيچيدگي و دشواري و طبق ارزيابي و تاييد خبرگان، در سطوح بلوغ توزيع شده اند. در پايان، معتبرترين شركت توليدكننده نرم افزار در ايران به عنوان سازماني دانش محور مورد سنجش قرار گرفته و توسط مدل بلوغ مديريت دانش، سطح بلوغ آن به صورت دقيق مشخص شده و راهکارهايي نيز جهت بهبود بلوغ مديريت دانش اين سازمان ارايه شده اند تا راهگشاي تحقيقات آتي در زمينه سنجش بلوغ مديريت دانش در ديگر شركت هاي توليدكننده نرم افزار ايران باشد.