مقاله ارايه مدلي پيش بيني کننده از ميزان رضايت از سفر با مترو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در هويت شهر از صفحه ۷۵ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: ارايه مدلي پيش بيني کننده از ميزان رضايت از سفر با مترو
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه پايدار شهري
مقاله حمل و نقل پايدار
مقاله مترو
مقاله ميزان رضايت از سفر
مقاله ويژگي هاي فردي
مقاله رگرسيون رتبه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زادگان مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: علي پوراشليکي سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوامل موثر بر ميزان رضايت از سفر با مترو به کارايي و کارآمدي آن يعني سرعت، زمان بندي مناسب و امنيت مربوط مي شود. اما هدف اين نوشتار اين است که فارغ از اين مسایل، با ارايه مدلي مناسب، ميزان مطلوبيت سفر با مترو را به عنوان يکي از شاخص هاي حمل و نقل پايدار شهري، از ديد ويژگي هاي فردي استفاده کننده گان مانند جنسيت، سن، شغل، تحصيلات مورد بررسي قرار داده و متغيرهاي مستقل تاثيرگذار را شناسايي نمايد.
بنابراين فرضيه تحقيق، تاثيرگذاري ويژگي هاي فردي استفاده کنندگان بر ميزان رضايت از سفر با مترو است. بدين ترتيب هدف آن است تا با تکنيک پرسش گري از گروه هاي مختلف استفاده کننده و بررسي هاي آماري، مدلي بهينه و قابل تعميم مبتني بر پيش بيني رضايت مندي از سفر با مترو با استفاده از ويژگي هاي فردي ارايه شود. نتايج تحقيق نشان مي دهد متغير ميزان فاصله از ايستگاه مترو، مکان اشتغال، سن بر ميزان رضايت از سفر با مترو تاثيرگذار است.