مقاله ارايه مدل اجرايي پنجره واحد بنگاه هاي كوچك و متوسط در ايران، رويكرد مشاركيت دولتي – خصوصي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در رشد فناوري از صفحه ۶۰ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: ارايه مدل اجرايي پنجره واحد بنگاه هاي كوچك و متوسط در ايران، رويكرد مشاركيت دولتي – خصوصي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنجره واحد
مقاله بنگاه هاي كوچك و متوسط
مقاله خدمات قابل ارايه به بنگاه هاي كوچك و متوسط
مقاله مدل مفهومي ۶c

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سادات رسول سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پنجره واحد بنگاه هاي كوچك و متوسط بعنوان يك پل ارتباطي بين بنگاه ها از يك سو و دستگاه هاي تامين كننده خدمات بنگاه ها از سوي ديگر عمل مي كند. اين سامانه مزاياي متعددي از جمله كاهش هزينه و زمان دسترسي به اطلاعات و خدمات، مديريت دانش و فناوري و … را به دنبال دارد. تحقق مزاياي اين سامانه جز با برنامه ريزي و در نظر گرفتن همه جنبه هاي مهم در پياده سازي اين سامانه ميسر نيست، و بخش عمده ايي از اين تجارب درس هاي آموخته شده ايي است كه از تجربيات ساير كشورها در اين حوزه بدست آمده است. پياده سازي پنجره واحد نيازمند برنامه ريزي و داشتن يك مدل اجرايي است كه قبلا موفقيت آن تجربه شده باشد. در اين مقاله مدل مفهومي ۶C  به منظور استقرار پنجره واحد ارايه خدمات به بنگاه هاي كوچك و متوسط با استفاده از بهترين تجارت ساير كشورها در اين حوزه و نيازهاي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران بومي سازي شده و نهايتا پروژه ها و برنامه زمانبندي براي تحقق آن در ايران به صورت يك مدل اجرايي ارايه شده است.