مقاله ارايه مدل تحليلي تاثير جابه جايي رگبار در شبيه سازي بارش – رواناب (بررسي موردي: حوزه آبخيز لتيان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۳۶۳ تا ۳۷۵ منتشر شده است.
نام: ارايه مدل تحليلي تاثير جابه جايي رگبار در شبيه سازي بارش – رواناب (بررسي موردي: حوزه آبخيز لتيان)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جابه جايي رگبار
مقاله مدل بارش – رواناب
مقاله توزيع زماني بارش
مقاله توزيع مكاني بارش
مقاله حوزه آبخيز لتيان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليقي سيگارودي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: زينتي شعاع طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: سلاجقه علي
جناب آقای / سرکار خانم: كهندل اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضايي فريزهندي قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جابه جايي رگبار تاثير زيادي در فرايند بارش- رواناب دارد و به ندرت ممكن است در همه زيرحوزه هاي يك حوزه آبخيز زمان رخداد بارش يكسان باشد ولي به سبب كمبود ايستگاه هاي ثبت بارندگي و آساني كار، بارش نزديكترين ايستگاه براي زيرحوزه ها به كار مي رود. در اين بررسي نتايج در نظر نگرفتن جابه جايي رگبار در شبيه سازي بارش- رواناب در حوزه هاي آبخيز طبيعي مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور، با بهره گيري از نظريه مركز ثقل، يك راه حل رياضي براي محاسبه ميزان جابه جايي توده هاي بارش درسطح حوزه در آب نگار خروجي حوزه آبخيز به دست آمد و مقادير جابه جايي به دست آمده در هر رخداد بارش در شبيه سازي بارش – رواناب لحاظ شد. تاثير جابه جايي رگبار در روي آب نگار خروجي از حوزه آبخيز، با مقايسه جريان هاي شبيه سازي شده در حالت رگبار ساكن و جابه جايي رگبار در سطح حوزه مورد بررسي قرار گرفت. در اين بررسي، فرايند شبيه سازي بر پايه روش NRCS-CN صورت گرفت. نتايج نشان داد كه در نظر گرفتن جابه جايي رگبارها در سطح حوزه، اثر زيادي در آب نگار خروجي از حوزه دارند. به طوريكه در ۶ رخدادشبيه سازي شده، تاثير جابه جايي رگبار در شبيه سازي بارش- رواناب منجر به برآورد بهتر شده است. بر اين پايه ۵ رخداد نتايج بهتر با خطاي كمتر را ارايه دادند.