مقاله ارايه مدل تحليلي نفوذ جهت تخمين طول باقيمانده نفوذكننده هاي ميله بلند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مواد پرانرژي از صفحه ۳ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: ارايه مدل تحليلي نفوذ جهت تخمين طول باقيمانده نفوذكننده هاي ميله بلند
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتابه ميله بلند
مقاله معادلات هاگونيوت
مقاله طول باقيمانده پرتابه
مقاله هدف نيمه بينهايت
مقاله تئوري نفوذ تيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي پور عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عطارخراساني مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نتايج تئوري تيت در تحليل ميزان نفوذ پرتابه ها با نتايج تجربي و شبيه سازيهاي عددي مطابقت خوبي دارد. با اين وجود، اين مدل داراي اختلافاتي در ابتدا و انتهاي پروسه نفوذ مي باشد. به عنوان مثال، مدل تيت نمي تواند طول باقيمانده پرتابه در هدف را پس از پايان پروسه نفوذ، به درستي پيش بيني نمايد. اكثر مدلهاي تحليلي ديگر نيز قادر نيستند با دقت مناسبي طول باقيمانده پرتابه را تخمين بزنند. در اين مقاله، به ارايه مدل نفوذ جهت تخمين طول باقيمانده پرتابه ميله بلند سرعت بالا در اصابت به اهداف نيمه بينهايت پرداخته شده است. اساس روش ارايه شده بر مبناي معادله تيلور و معادلات موج هاگونيوت مي باشد و مي تواند علاوه بر پيش بيني ميزان نفوذ پرتابه ها، تحليل درستي از طول باقيمانده پرتابه نيز ارايه نمايد. قابليت ديگر اين مدل تعيين سرعتهاي پربازده نفوذ مي باشد كه در اين تحقيق، تطابق موضوع با داده هاي تجربي بررسي گرديده است. جهت اعتبارسنجي مدل، سه مثال با شرايط متفاوت مورد بررسي قرار گرفته است و نتايج اين روش با نتايج حاصل از تئوري والكرآندرسون، تيت، نتايج عددي و تستهاي تجربي مقايسه شده و صحت پيش بيني مدل نشان، داده شده است.