مقاله ارايه مدل تدوين استراتژي مبتني بر فرهنگ – مورد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت منابع انساني از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: ارايه مدل تدوين استراتژي مبتني بر فرهنگ – مورد ايران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژي فرهنگ
مقاله تدوين استراتژي
مقاله فرهنگ سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعرابي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي سيدهاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نگرش استراتژيك در دهه اخير از جايگاه ويژه اي در عرصه مديريت برخوردار شده است. رويكرد استراتژي موجب شد كه مقوله محيط، حضوري جدي در عرصه مديريت پيدا كند. از يك قرن پيش، مدل هاي متعدد و متنوعي از سوي انديشمندان و پژوهشگران ارايه شده و به تدريج ضمن تكميل اين مدل ها، متغيرهاي بيش تري در فرآيند تدوين استراتژي مورد توجه قرار گرفته بود كه فرهنگ از آن جمله است. فرهنگ در ساليان اخير به عنوان يك رويكرد در فرآيند مديريت استراتژيك جاي گرفته است. از نظر محققان، رويكرد هاي اجتماعي كه به مثابه مفروضات فرهنگي بر گزينش الگوهاي استراتژي تاثير مي گذارند، به دو دسته اصلي تقسيم مي شوند: ۱- رويكرد هاي عقلايي ۲- رويكرد هاي شهودي. اين كه كدام رويكرد در كدام جامعه و سازمان از كارآيي و اثربخشي بيش تري برخوردار است، بستگي به فرهنگ حاكم بر آن جامعه و سازمان و نيز رويكردهاي اجتماعي غالب دارد.
در اين مقاله، دست يابي به الگوهاي مناسب تدوين استراتژي مبتني بر فرهنگ سازمان ها در ايران، از اهداف اين پژوهش است. بر اساس نتايج به دست آمده و اثبات معنادار بودن رابطه بين فرهنگ و الگو هاي تدوين استراتژي، الگوي كنترلي (انسجامي) با ويژگي فرهنگ غيرمنعطف و رويكرد اجتماعي عقلايي به عنوان الگوي مناسب جهت تدوين استراتژي در سازمان هاي ايراني شناسايي و معرفي شد. اصلي ترين دست آورد علمي اين پژوهش، ارايه مدلي كاربردي براي تدوين استراتژي بر مبناي فرهنگ سازماني است كه الگوهاي استراتژي سازمان ها را با توجه به ويژگي هاي فرهنگي آن سازمان فراهم مي سازد.