مقاله ارايه مدل عوامل موثر بر ايجاد ريسك در زنجيره تامين الكترونيكي و تاثير آن بر عملكرد سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مديريت فناوري اطلاعات از صفحه ۵۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: ارايه مدل عوامل موثر بر ايجاد ريسك در زنجيره تامين الكترونيكي و تاثير آن بر عملكرد سازماني
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريسك
مقاله زنجيره تامين الكترونيكي
مقاله عملكرد سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجب زاده قطري علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده خوش طينت عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نالچيگر نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: نالچيگر سروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان ها همواره در تلاش براي بهبود سهم بازار، افزايش سود، و دستيابي به مزيت رقابتي نسبت به رقبا مي باشند. براي دستيابي به اين اهداف، توجه به كارايي و اثربخشي زنجيره تامين از اهميتي فراوان در هر سازمان برخوردار است. استفاده از تجارت الكترونيك و فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات سازمان ها را در مقابل نيازهاي متغير بازار قادر به پاسخ گويي و انعطاف پذيري نموده است. تجارت الكترونيك و اينترنت ساختار زنجيره هاي تامين رابه طور اساسي تغيير داده است. هزاره جديد با ظهور فناوري اطلاعات و محيط كسب و كار جديد، منجر به ايجاد زنجيره تامين الكترونيكي شده است. پژوهش حاضر با هدف ارايه مدل عوامل ايجاد ريسك در زنجيره هاي تامين الكترونيكي، و تاثير اين ريسك بر عملكرد مالي و غيرمالي سازمان، به شناسايي اين عوامل و مولفه هاي آنان پرداخته و با بررسي شاخص هاي عملكرد مناسب مالي و غيرمالي،تاثير ريسك زنجيره تامين الكترونيكي را بر عملكرد شركت هاي فعال در حوزه مخابرات و الكترونيك بررسي مي نمايد. در اين راستا سنجش همبستگي و مدل سازي ساختاري پيشنهاد مي كند كه شناسايي و مديريت ريسك زنجيره تامين الكترونيكي تاثير به سزايي بر بهبود عملكرد سازمان دارد. روش پژوهش مقاله از نظر هدف، كاربردي و از نظر نوع داده ها، كمي و توصيفي و از نوع همبستگي است.