مقاله ارايه مدل مفهومي براي سنجش خلاقيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۹۷ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: ارايه مدل مفهومي براي سنجش خلاقيت
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقيت
مقاله مساله يابي
مقاله انگيزش
مقاله سنجش خلاقيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مال اميري منصور
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي محبت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنجش خلاقيت و اطمينان از به کارگيري صحيح آن، علاوه بر تامين نيازهاي دروني، موجب توانمندي، بهره وري و استفاده بهينه از امکانات و منابع مي گردد. با سنجش خلاقيت منابع انساني، مي توان توانمندي ها و استعداد هاي هر يك از افراد سازمان را كشف نمود سپس با برنامه ريزي و هدايت، آن را در جهت تحقق اهداف سازماني توسعه و پرورش داد. بدين منظور در جهت دست يابي به مولفه هاي سنجش خلاقيت در ابتداي اين مقاله با استفاده از روش توصيفي، عوامل موثر در خلاقيت شناسايي و در ادامه مهمترين مولفه هاي هر يک از آن ها جهت سنجش و اندازه گيري اکتشاف گرديد. لازم به ذكر است كه با توجه به نارسايي روش هاي سنجش خلاقيت موجود، موضوع تحقيق بر اساس ادبيات خلاقيت مورد مطالعه قرار گرفته و در نتيجه آن، مدل تحقيق به دست آمده است. اين مدل بيان گر آن است که مفهوم خلاقيت در ابعاد محتوايي و فرايندي، سنجيده مي شود.