مقاله ارايه مرجعي براي کارکردهاي ارتباطي زبان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زبان پژوهي (علوم انساني) از صفحه ۷۳ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: ارايه مرجعي براي کارکردهاي ارتباطي زبان فارسي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارکردهاي اجتماعي
مقاله نقش هاي ارتباطي زبان
مقاله رويکرد ارتباطي
مقاله مواد آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهسواري آنوشا
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تهيه مواد آموزشي به روز براي فراگيري زبان فارسي يکي از عمده ترين مسايل مربوط به آموزش زبان فارسي به ديگرزبانان است. در اين زمينه استفاده از کارکردهاي اجتماعي زبان در شرايط و موقعيت هاي متفاوت امري لازم است. هدف اصلي اين پژوهش ارايه مرجعي براي به کارگيري کارکردها در تدوين مواد آموزشي براي فراگيران زبان فارسي است. دويست دانشجوي فارسي زبان در رشته هاي کارشناسي مترجمي زبان انگليسي و کارشناسي ادبيات فارسي آزمودني هاي اين تحقيق را تشکيل مي دهند. نخست عناوين حوزه هاي اجتماعي، عناوين کارکردها و شکل هاي مربوط به هر يک از اين کارکردها از تجربه موجود در زبان انگليسي استخراج، ترجمه و يا معادل يابي شد که به عنوان داده هاي پايه اين پژوهش از آن استفاده گرديد. پس از پالايش اين شکل ها، شکل هاي بسيار ديگري به وسيله پژوهشگر به اين فهرست ها افزوده شد که با پالايش گام به گام به شکل فهرستي از حوزه هاي اجتماعي درآمده، کارکردها و شکل آنها نهايي گرديد. در نهايت براي دسته بندي کارکردها الگويي بر اساس الگوهاي هليدي (۱۹۷۳)، ون اک (۱۹۷۶)، و باکمن و پالمر (۱۹۹۶) در دسته بندي کارکردهاي زبان تهيه شد تا بتواند نياز ما را در مقوله بندي کارکردهاي اجتماعي برآورده سازد.