مقاله ارايه معيار جديدي براي ارزيابي پارگي گرم آلياژهاي ريختگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: ارايه معيار جديدي براي ارزيابي پارگي گرم آلياژهاي ريختگي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارگي گرم
مقاله دامنه انجماد
مقاله معيار NNC
مقاله آلياژ A206

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نيرومند بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پارگي گرم يکي از عيوب متداول در آلياژهاي ريختگي با دامنه انجماد بالا است. در تحقيق حاضر يک معيار جديد تحت عنوان NNC جهت ارزيابي استعداد به پارگي گرم آلياژهاي ريختگي ارايه شده است که تاثيرات همزمان عوامل مکانيکي و متالورژيکي مهم در حين انجماد قطعات را بر بروز پارگي گرم در نظر مي گيرد. معيار پيشنهادي با مطالعه تاثير درصد مس بر استعداد به پارگي گرم آلياژ آلومينيوم A206 که از آلياژهاي بسيار مستعد به پارگي گرم است، اعتبارسنجي گرديد. در تطابق با نتايج تجربي به دست آمده توسط محققان ديگر، معيار NNC پيش بيني نمود که استعداد به پارگي گرم آلياژ با افزايش درصد مس کاهش مي يابد. نتايج نشان داد که در صورت تعيين دقيق پارامترهاي مکانيکي و حرارتي مورد نياز، اين معيار مي تواند پيش بيني مناسبي از استعداد به پارگي گرم آلياژهاي ريختگي ارايه دهد.