مقاله ارايه مولفه ها و شاخص هاي ارزيابي چابکي زنجيره تامين شرکت ملي نفت ايران (مورد مطالعه: شرکت مناطق نفتخيز جنوب) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۹ در پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت) از صفحه ۱۴۲ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: ارايه مولفه ها و شاخص هاي ارزيابي چابکي زنجيره تامين شرکت ملي نفت ايران (مورد مطالعه: شرکت مناطق نفتخيز جنوب)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چابکي زنجيره تامين
مقاله ارزيابي و سنجش
مقاله شرکت ملي نفت ايران
مقاله شرکت مناطق نفتخيز جنوب
مقاله فرايند هاي اصلي توليد نفت و گاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کزازي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با و جود آنکه ضرورت و اهميت چابکي زنجيره تامين با توجه به لزوم سرعت عمل، پاسخگويي به مشتريان، تغييرات روز افزون بازار و نيازهاي مصرف کنندگان و…در بسياري از صنايع، چه از نظر علمي و چه از بعد تجربي، بر کسي پوشيده نيست، شرکت هاي نفتي در ايران توجه چنداني به اين مسايل و ترسيم و توسعه زنجيره تامين خود ندارند. در مقاله حاضر ضمن مرور ادبيات مربوط به چابکي زنجيره تامين و جايگاه آن در شرکت هاي نفتي، به مفهوم سازي چابکي در کل زنجيره تامين شرکت ملي نفت ايران، تعيين مولفه ها و شاخص هاي ارزيابي ميزان چابکي در زنجيره تامين و طراحي ارتباطات بين مولفه ها با استفاده از روش هاي کيفي مانند دلفي و روش هاي کمي آماري مانند تحليل عاملي تاييدي و مدل يابي معادلات ساختاري پرداخته شده است. مولفه ها و شاخص هاي ارزيابي چابکي زنجيره تامين در شرکت هاي نفتي در ايران به صورت جامع (با در نظر گرفتن همه مدل ها و نظرات مطرح شده در اين حوزه) و بومي (با در نظر گرفتن شرايط خاص اين شرکت ها در ايران) ارايه شده اند. مهم ترين مولفه هاي ارزيابي چابکي زنجيره تامين عبارتند از محرک ها، توانايي ها و توانمندسازها و همچنين مهم ترين فرايندهاي مورد ارزيابي در زنجيره تامين شرکت هاي نفتي عبارتند از: تدارکات، توسعه، توليد و اکتشاف و انتقال و تحويل نفت و گاز.