مقاله ارايه ويژگيهاي مناسب براي سيستم هاي مديريت محتواي وب سايت هاي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران بر اساس عناصر مطرح در وب سايت هاي كتابخانه هاي دانشگاهي دنيا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۶۵ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: ارايه ويژگيهاي مناسب براي سيستم هاي مديريت محتواي وب سايت هاي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران بر اساس عناصر مطرح در وب سايت هاي كتابخانه هاي دانشگاهي دنيا
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت محتوا
مقاله سيستم هاي مديريت محتوا
مقاله كتابخانه دانشگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي فرد مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به شناسايي عناصر و ويژگيهاي مناسب سيستم هاي مديريت محتوا براي وب سايت هاي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران مي پردازد. با توجه به پرسشهاي اساسي، اين پژوهش در سال ۱۳۸۵ در سه مرحله انجام شد: در مرحله اول با استفاده از سياهه محقق ساخته وضعيت وب سايت هاي كتابخانه هاي دانشگاهي برتر دنيا بررسي گرديد در مرحله دوم با استفاده از سياهه به دست آمده از نتايج مرحله اول تحقيق، ميزان توانايي سيستم هاي مديريت محتواي موجود در بازار بين المللي بررسي شد. در مرحله سوم، با استفاده از سياهه مرحله اول وضعيت وب سايت هاي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده از مرحله اول پژوهش نشان داد به طور ميانگين ۴۰/۴۴ درصد از عناصر مورد انتظار در وب سايت هاي كتابخانه هاي دانشگاهي در تمام وب سايت هاي مورد بررسي وجود داشت. نتايح مرحله دوم نشان داد سيستم هاي مديريت محتواي مورد بررسي، ۲۵ درصد از عناصر مورد نياز در وب سايت هاي كتابخانه هاي دانشگاهي را بطور كلي تحت پوشش قرار نمي دهند. نتايج به دست آمده از مرحله سوم پژوهش نشان داد به طور ميانگين تنها ۲۰ درصد از عناصر مورد بررسي در سياهه شماره ۱ در وب سايت هاي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران وجود داشت. مقايسه نتايج به دست آمده از مرحله سوم با نتايج به دست آمده از مرحله اول تحقيق نشان دهنده آن است كه تفاوت چشمگيري بين وضعيت فعلي وب سايت هاي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران با وب سايت هاي كتابخانه هاي دانشگاهي مورد بررسي در مرحله اول وجود دارد.