مقاله ارايه يك سامانه تشخيص نفوذ براي مقابله با حمله منع سرويس در شبكه هاي بيسيم اقتضايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم و فناوري پدافند نوين (علوم و فناوري هاي پدافند غير عامل) از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: ارايه يك سامانه تشخيص نفوذ براي مقابله با حمله منع سرويس در شبكه هاي بيسيم اقتضايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سامانه هاي تشخيص نفوذ
مقاله شبكه هاي بيسيم اقتضايي
مقاله حملات منع سرويس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالح اصفهاني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ابوعلي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير تبادل داده ديجيتال به صورت بي سيم به طور روز افزوني مورد توجه قرار گرفته و اين توجه موجب بوجود آمدن فناوري هاي جديدي در عرصه شبكه هاي كامپيوتري گرديده است. يكي از اين فناوري ها، شبكه هاي بي سيم اقتضايي مي باشد كه در آن گره هاي شبكه بدون استفاده از زيرساخت ثابت و معيني قادرند بسرعت يك شبكه چند پرشي راديويي را تشكيل دهند و در آن به تبادل داده بپردازند. تغييرات توپولوژيكي، مداوم و با عدم وابستگي گره ها به يك واحد مركزي است كه از خصوصيات طبيعي شبكه هاي اقتضايي مي باشد. به دليل طبيعت متغير ارتباطات بين گره ها و همچنين برخي خصوصيات ذاتي شبكه هاي بي سيم، برقراري امنيت در اينگونه شبكه ها كار ساده اي نيست. در اين مقاله، يك سامانه تشخيص نفوذ جديد براي تشخيص حملات فعال عليه مسيريابي در شبكه هاي اقتضايي ارايه مي گردد. اين سامانه پس از تشخيص حمله با اتخاذ تدابيري، اثر حمله را به حداقل رسانده و عملكرد شبكه را در حد قابل قبولي نگه مي دارد. مزيت اين سامانه تشخيص نفوذ، مقابله سريع يا عاجل آن با گره هاي حمله كننده و خنثي كردن حمله آنها مي باشد. سامانه تشخيص نفوذ پيشنهادي، منجر به تغيير پروتكل مسيريابي نمي گردد، بلكه به عنوان يك واسط بين ترافيك شبكه و پروتكل مسيريابي قرار مي گيرد. عملكرد سامانه پيشنهادي با استفاده از نرم افزار OPNET شبيه سازي و تحليل شده و نتايج عددي آن نيز ارايه گرديده است.