مقاله ارايه يك مدل تصميم گيري بر اساس الگوي سلسله مراتبي براي انتخاب راهبرد ادغام، واگذاري، همكاري مشترك در صنعت خودروسازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: ارايه يك مدل تصميم گيري بر اساس الگوي سلسله مراتبي براي انتخاب راهبرد ادغام، واگذاري، همكاري مشترك در صنعت خودروسازي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادغام
مقاله خودروسازي
مقاله AHP
مقاله برند
مقاله عرضه و تقاضا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري زاده عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بلالي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دليل رقابت سنگين بين خودروسازان و تهديداتي كه توسط رقباي خارجي براي آنها وجود دارد، آنها سعي مي كنند با همكاري يا ادغام، موجب كاهش رقابت داخلي شده و در هزينه هاي شركت هاي خود صرفه جويي نمايند. برآورد حجم بازار خودرو در كشور متاثر از دو عامل تقاضا و عرضه مي باشد. تقاضا تابعي از نياز جديد به خودرو و ميزان خروج خودروهاي فرسوده است و عرضه نيز تابعي است از ظرفيت توليد و بازارهاي صادراتي. عوامل كليدي موثر برتقاضا، درآمد سرانه و ميانگين سني جمعيت مي باشند و پيش بيني تقاضا حاكي از نزديك شدن بازار خودروي ايران به مرحله تعادل مي باشد. در اين مقاله به منظور ارايه راهكار براي موفقيت مديران و اثربخشي تلاش هايي كه در جهت بقا و ارتقا اين صنعت صورت مي گيرد، مفهوم راهبرد ادغام، همكاري استراتژيك و واگذاري مطرح شده و با مطالعه بازار پيچيده خودرو در دنيا و چالش هاي آنها براي بقا و رشد، وضعيت صنعت خودروسازي كشورمان مورد توجه قرار مي گردد. سپس با مصاحبه با متخصصان و نخبگان و استفاده از روش تصميم گيري چند معياره (AHP) راهبردهاي اين صنعت تحليل مي گردد. در اين مقوله مزاياي ادغام چون كاهش هزينه ها، دسترسي به دانش، فن آوري، تامين كنندگان و بازارهاي مشترك و نيز توان مالي بالاتر در برابر معايبي چون انحصار و دولتي شدن بيشتر بررسي مي شود و در اين بين اثر كاهش تعرفه واردات و حذف سوبسيد بنزين و استانداردهاي زيستي نيز در نظر گرفته مي شود. راهبرد پيشنهادي همكاري در توليد با خودروسازان خارجي است.