مقاله ارايه يك مدل تصميم گيري چندمعياره براي انتخاب بهترين تامين كنندگان در زنجيره تامين با تلفيق فرآيند تحليل سلسله مراتبي و برنامه ريزي آرماني (مطالعه موردي صنايع خودروسازي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: ارايه يك مدل تصميم گيري چندمعياره براي انتخاب بهترين تامين كنندگان در زنجيره تامين با تلفيق فرآيند تحليل سلسله مراتبي و برنامه ريزي آرماني (مطالعه موردي صنايع خودروسازي)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنجيره تامين
مقاله مديريت زنجيره تامين
مقاله فرآيند تحليل سلسله مراتبي
مقاله معيار
مقاله آرمان
مقاله اهداف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني شيري غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طراحي موثر زنجيره تامين مستلزم ايجاد مدل هاي تحليلي و به کارگيري ابزارهاي طراحي قوي مي باشد. کارهاي قبلي که در اين زمينه انجام شده بيشتر مبتني بر اصول تحقيق در عمليات بوده و در آنها جنبه هاي ساخت و توليدي در نظر گرفته نشده است. اما اخيرا محققان در يافته اند که تلاش براي تصميم گيري در طراحي زنجيره تامين بايد از محصولي که قرار است ساخته شود، به خصوص ويژگي ها و چرخه عمر محصول آغاز گردد. به علاوه فرآيندهاي تصميم گيري بايد توسط مجموعه جامعي ازمعيارهاي عملکردي هدايت شود. در اين تحقيق ارتباط ويژگي هاي محصول با استراتژي زنجيره تامين مورد بررسي قرار گرفته است و از معيارهاي عملکردي سطح يک مدل مرجع عملياتي زنجيره تامين به عنوان معيار تصميم گيري استفاده شده است. همچنين از روش هاي تصميم گيري چند معياره مبتني بر فرآيند تحليل سلسله مراتبي و برنامه ريزي آرماني براي در نظر گرفتن عوامل کمي و کيفي در انتخاب تامين کننده استفاده شده است.