مقاله ارايه يك مدل پشتيبان تصميم جهت ارزيابي مقالات علمي پژوهشي مديريت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مديريت فناوري اطلاعات از صفحه ۱۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: ارايه يك مدل پشتيبان تصميم جهت ارزيابي مقالات علمي پژوهشي مديريت
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم پشتيبان تصميم (تصميم يار) ،سيستم خبره
مقاله تحليل سلسله مراتبي
مقاله برنامه ريزي صفر و يک
مقاله فن آوری اطلاعات و ارتباطات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنژاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مقدس پور سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي مقدم محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اقبال پژوهشگران وطني به چاپ مقالات علمي در سال هاي اخير ضرورت تجديد نظر در سازوكارهاي سنتي اداره نشريات علمي پژوهشي را دو چندان نموده است بدين منظور نگارندگان اين سطور در ابتدا با تدقيق در فرم هاي داوري نشريات و كنفرانس هاي معتبر و مشورت با اهل نظر، شاخص هاي ارزيابي مقالات مديريتي استخراج نموده و سپس با همكاري ۱۷ استاد دانشگاه و با بهره گيري از روش تحليل سلسله مراتبي شاخص ها را نمره دهي كردند. حاصل اين مرحله ارايه يك فرم داوري كامل و موزون بود. نتايج به دست آمده تا اين جا مي تواند مستقل از مابقي تحقيق مورد استفاده قرار گيرد اما به اين مرحله اكتفا نشد و با هدف فراهم آوري قابليت هاي توسعه اي براي سيستم، يك مدل برنامه ريزي صفر و يك كه از خروجي تحليل سلسله مراتبي بهره مي گيرد، طراحي گرديد. پس از اتمام طراحي مفهومي نوبت به پياده سازي مدل رسيد. حاصل تلاش ما در اين مرحله يك نرم افزار كامپيوتري خواهد بود كه پشتيبان تصميمات نشريات علمي- پژوهشي مديريت در تاييد يا رد مقاله هاي واصله مي باشد. اين سيستم از نرم افزار ليندو به عنوان موتور استفاده كرده و تجزيه گرهاي متني لازم را جهت تفسير خروجي ليندو در اختيار دارد.