مقاله ارايه يک رهيافت محاسباتي جديد به منظور تحليل تماس بين يک نانو فرورونده کروي با رويه يک نيم فضاي ويسکوالاستيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: ارايه يک رهيافت محاسباتي جديد به منظور تحليل تماس بين يک نانو فرورونده کروي با رويه يک نيم فضاي ويسکوالاستيک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسايل تماسي ويسکوالاستيک
مقاله رهيافت محاسباتي وارون سازي ماتريسي
مقاله رويه نيم فضا
مقاله فروروي نانو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فريد مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: كسرايي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مسايل مقدار مرزي در برگيرنده تماس يکي از با اهميت ترين مسايل در صنايع وابسته به مهندسي مکانيک جامدات، سازه و همچنين در کاربردهاي علوم فضايي و نظامي، علوم پزشکي، بيوسيستم و محيط زيست مي باشند. در اين مقاله، فرآيند حل محاسباتي جديدي به منظور فرمول بندي و تحليل مسايل نانوفروروي تماسي (contact nanoindentation) بين يک فرورونده کروي صلب با رويه يک نيم فضاي ويسکوالاستيک با هر هندسه دلخواه در شرايط بدون اصطکاک ارايه مي شود. استخراج روابط بين توزيع فشار تماسي، نيروي عامل بر فرورونده و ميزان نفوذ در لايه ويسکوالاستيک خواسته اصلي اين مطالعه مي باشد. مساله نانو فروروي ويسکوالاستيک با بکارگيري يک فرمول بندي مناسب در معادلات متشکله و استفاده از روش محاسباتي وارون سازي ماتريسي (matrix inversion method) با ارضاي دقيق شرايط مرزي حل شده است. مقايسه نتايج عددي با حل تحليلي فرآيند بارگذاري و باربرداري براي نانو فرورونده هاي کروي، دقت رهيافت حل محاسباتي را نشان مي دهد.