مقاله ارايه يک روش بازخورد ربط با رويکرد اصلاح معيار شباهت در يک سيستم بازيابي تصوير مبتني بر جايگزيني فازي تصاوير اشعه x پزشکي با گراف نسبي ويژگي دار فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در فناوري برق (الكترونيك و قدرت) از صفحه ۳۵ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: ارايه يک روش بازخورد ربط با رويکرد اصلاح معيار شباهت در يک سيستم بازيابي تصوير مبتني بر جايگزيني فازي تصاوير اشعه x پزشکي با گراف نسبي ويژگي دار فازي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازخورد ربط
مقاله سيستم بازيابي تصوير بر اساس محتوا
مقاله گراف نسبي ويژگي دار فازي
مقاله معيار شباهت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورقاسم حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قاسميان حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت بهبود عملکرد سيستم هاي بازيابي تصوير بر اساس محتوا از روش هاي بازخورد ربط استفاده مي شود. در اين مقاله، يک روش جديد بازخورد ربط با رويکرد اصلاح معيار شباهت در يک سيستم بازيابي تصوير مبتني بر جايگزيني فازي تصاوير اشعه x پزشکي با گراف نسبي ويژگي دار فازي ارايه شده است. روش بازخورد ربط پيشنهادي با استفاده از ميزان شباهت تصاوير مرتبط و غيرمرتبط با تصوير پرس وجو، وزن بهينه اي براي هر ويژگي در بردار ويژگي محاسبه مي گردد تا در الگوريتم تطبيق فازي گراف به عنوان يک پارامتر تصحيح کننده معيار شباهت استفاده گردد. وزن بهينه براي هر ويژگي در بردار ويژگي از روي انحراف معيار ويژگيهاي تصاوير بازيابي شده در راستاي بعد ويژگي در فضاي ويژگي محاسبه مي گردد. در سيستم پيشنهادي، از گراف هاي نسبي ويژگي دار فازي جهت جايگزيني فازي تصوير، از يک الگوريتم تطبيق فازي گراف جهت تعريف معيار شباهت و از يک الگوريتم طبقه بندي معنايي مبتني بر نقشه ادغام جهت تعيين فضاي جستجو در پايگاه داده استفاده شده است. جهت ارزيابي روش بازخورد ربط در سيستم پيشنهادي از يک پايگاه داده استاندارد تصاوير اشعه x پزشکي شامل ۱۰۰۰۰ تصوير در ۵۷ کلاس مختلف استفاده شده است. بهبود پارامترهاي ارزيابي سيستم بازيابي، کارايي و کارآمدي سيستم پيشنهادي را نشان مي دهد.