مقاله ارايه يک روش تحليلي براي تعيين زمان شروع فاز نهايي در يک موشک تاکتيکي براي برخورد به هدف با زاويه مناسب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در كنترل از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: ارايه يک روش تحليلي براي تعيين زمان شروع فاز نهايي در يک موشک تاکتيکي براي برخورد به هدف با زاويه مناسب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناوبري تناسبي حقيقي باياس دار (BTPN)
مقاله فاز نهايي
مقاله زاويه برخورد به هدف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي پورکمني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عاروان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرحله نهايي هدايت موشک هاي تاکتيکي، مرحله برخورد به هدف است. عملکرد موشک در اين مرحله وابسته به قانون هدايت، دقت جستجوگر و زاويه برخورد است. براي اين که سرجنگي بيشترين کارايي را در انهدام هدف داشته باشد، بايستي زاويه برخورد موشک به هدف قابل کنترل باشد. به علت محدوديت هاي موجود، رسيدن به زاويه برخورد زياد امکان پذير نمي باشد. در مورد اهداف سطحي مانند تانک و کشتي، زمان شروع فاز نهايي پارامتر تعيين کننده اي در کنترل زاويه برخورد است. انتخاب مناسب اين زمان، زاويه برخورد موشک به هدف و عدم برخورد آن به زمين قبل از برخورد به هدف را تضمين مي کند. در اين مقاله با استفاده از روش هدايت ناوبري تناسبي حقيقي باياس دار (BTPN) در فاز نهايي و برآورد زاويه برخورد نهايي به هدف، الگوريتمي براي تعيين زمان ورود به فاز نهايي ارايه مي شود تا زاويه برخورد موشک به هدف کنترل شود. مقدار بيشينه زاويه برخورد مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد. همچنين شرط وجود جواب براي الگوريتم پيشنهادي به منظور رسيدن زاويه برخورد مطلوب، با بيان و اثبات يک قضيه تعيين مي شود.