مقاله ارايه يک روش جديد فازي براي هموارسازي سيگنال هاي دو بعدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در كنترل از صفحه ۲۲ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: ارايه يک روش جديد فازي براي هموارسازي سيگنال هاي دو بعدي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموارسازي دو بعدي
مقاله پردازش تصوير
مقاله فيلتر فازي
مقاله فيلتر ديجيتال غير خطي
مقاله کاهش نويز ضربه
مقاله بهبود تصوير رنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكوري گنجوي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: عربي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش از اين يک روش ساده براي هموارسازي سيگنال هاي تک بعدي، مبتني بر يک قانون فازي ارايه شده است. در اين مقاله روش ساده و موثر مذکور به هموارسازي سيگنال هاي دو بعدي توسعه داده شده است. در اين روش ابتدا نقاط تيز با استفاده از مفهوم متغيرهاي زباني تعريف و سپس با مشارکت نقاط همسايه هموار مي شوند. اين روش براي کاهش اثر همه انواع نويز ضربه، در سيگنال هاي دو بعدي طراحي شده است. الگوريتم پيشنهادي داراي سه مرحله است. در مرحله اول شاخص تيزي تمام نقاط سيگنال محاسبه مي شود. مجموعه فازي «نقاط تيز» در مرحله دوم تشکيل مي شود. در مرحله پاياني، داده هاي نقاط عضو در مجموعه فازي مذکور با مشارکت داده هاي همسايگان آن نقاط تعديل مي شوند. حفظ نقاط آسيب نديده در سيگنال، يکي از مزيت هاي اصلي اين روش است. براي به دست آوردن نتايج شبيه سازي روش پيشنهادي، اين روش براي حذف نويز از تصاوير سياه و سفيد و رنگي (به عنوان يک سيگنال دو بعدي) پياده سازي شده است. نتايج به دست آمده از روش پيشنهادي در مقايسه با نتايج به دست آمده از فيلترهايي مانند AWFM،PWLFIRE  و DSFIRE کارايي الگوريتم پيشنهادي را نشان مي دهد.