مقاله ارايه يک روش صف بندي جديد براي انتقال ترافيک Diffserv روي شبکه RPR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۳۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: ارايه يک روش صف بندي جديد براي انتقال ترافيک Diffserv روي شبکه RPR
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه هاي RPR
مقاله سرويس هاي متفرق (DiffServ)
مقاله کيفيت سرويس
مقاله زمانبندي صف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرداد حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاه قلي قهفرخي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي فارساني هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اخيرا شبکه حلقوي بسته اي با حلقه جهنده (RPR) به عنوان نسل جديدي از شبکه هاي شهري توسط استاندارد IEEE 802.17 مورد توجه قرار گرفته است. اين شبکه با تعريف کلاس هاي سرويس مختلف (شامل B، A و C)، محيط کاملا انعطاف پذيري جهت کاربران فراهم کرده است. از سوي ديگر DiffServ يکي از رايج ترين استانداردهاي موجود در IP است که کلاس هاي سرويس را براي انواع ترافيک IP تعريف و مديريت مي کند. با توجه به اينکه عمده داده هاي ارسال شده روي شبکه را بسته هاي IP تشکيل مي دهند؛ هدف از اين مقاله ارايه مکانيزم صف بندي موثر براي ايستگاه هاي شبکه RPR به منظور نگاشت بهتر ميان کلاس هاي ترافيک DiffServ به مکانيزم هاي تضمين کيفيت سرويس تعريف شده در شبکه RPR مي باشد. سه کلاس سرويس متفاوت توسط DiffServ استاندارد شده است که اين سه کلاس شامل ارسال سفارشي، ارسال مطمئن و بهترين تلاش مي باشند. کليه بسته هاي ترافيک با ارسال سفارشي هنگام عبور از شبکه RPR به کلاس A تعلق مي گيرند. کلاس سرويس ارسال مطمئن بسته شامل چهار جريان ترافيک متفاوت مي باشد که هر کدام داراي اولويت حذف چندگانه است. در اين تحقيق به منظور اصلاح کيفيت جريان ترافيک کلاس ارسال مطمئن، يک روش صف بندي چندسطحي با سطوح مختلف اولويت حذف در ايستگاه هاي RPR پيشنهاد گرديده است. در اين روش زمانبندي بسته هاي کلاس ارسال مطمئن بر اساس اولويت حذف صورت مي پذيرد. بسته هاي ترافيک با بهترين تلاش نيز به کلاس C پيش فرض نگاشته مي شوند. مدل پيشنهادي در محيط NS2 شبيه سازي شده و نتايج شبيه سازي بهبود قابل توجهي در کاهش ميزان افت و تاخير ترافيک ارسالي نشان مي دهد.