مقاله ارايه يک متدولوژي براي ايجاد استراتژي مديريت دانش مطالعه و بررسي سه سازمان نمونه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۲۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: ارايه يک متدولوژي براي ايجاد استراتژي مديريت دانش مطالعه و بررسي سه سازمان نمونه
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله استراتژي مديريت دانش
مقاله استراتژي سازي مديريت دانش
مقاله متدولوژي
مقاله استراتژي سازي مديريت دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهي شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: خديور آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي ارزيابي و انتخاب استراتژي مناسب مديريت دانش، عوامل سازماني زيادي بايد مورد توجه قرار ‏بگيرد. از طرفي در رويکرد پويا براي ايجاد استراتژي مديريت دانش، وضعيت فرايندهاي خلق و ‏انتشار دانش تاثير مستقيمي بر استراتژيهاي انتخابي دارد. رويکردهاي انسان-گرا و سيستم-گرا در ‏استراتژي مديريت دانش داراي تفاوت هاي بنيادي با يکديگر بوده و نياز به زير ساخت ها، روش ها و ‏ابزارهايي از مديريت دانش دارند که با هم متفاوت و گاهي اوقات متضادند. در اين پژوهش ابتدا مرور ‏مباني نظري از تحقيقات موجود در ارتباط با استراتژيسازي مديريت دانش انجام شد و عوامل ‏تاثيرگذار بر استراتژي مديريت دانش سازماني از چارچوب ها و مدل هاي مفهومي و متدولوژيها و ‏روش هاي اجرايي موجود استخراج شدند. سپس يک متدولوژي جامع براي ايجاد استراتژي مديريت ‏دانش ارايه شد. در اين متدولوژي عواملي که بر استراتژي انتخاب شده نهايي اثر مي گذارند عبارتند ‏از: استراتژي عمومي کسب و کار سازمان، ساختار سازماني، عوامل فرهنگي و فرايند هاي خلق و ‏انتشار دانش در ناحيه دانش بر سازمان. در اين متدولوژي بر تاثير متقابل استراتژيهاي فناوري ‏اطلاعات و مديريت منابع انساني بر استراتژي مديريت دانش تاکيد ميشود، ضمن اين که در همه ‏مراحل متدولوژي توجه به استراتژي پوياي مديريت دانش وجود داشته و استراتژي نهايي براي ‏سازمان به صورتي طيفي از انسان گرايي تا سيستم گرايي و با هدف توازن سطح دانش آشکار و ‏ضمني سازمان در نظر گرفته ميشود. متدولوژي ارايه شده در قالب فرضيه هاي تحقيق با نظر سنجي ‏از خبرگان آزمون و تاييد و در سه سازمان نمونه به عنوان مطالعه موردي پياده سازي شده است. در ‏پايان در ارتباط با استراتژيهاي متفاوت به دست آمده براي سه سازمان نمونه تحليل و مقايسه ‏صورت گرفته است.‏