مقاله ارايه يک مدل انتخاب فروشنده سيستم هاي مخابراتي با رويکرد AHP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۱۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ارايه يک مدل انتخاب فروشنده سيستم هاي مخابراتي با رويکرد AHP
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم هاي مخابراتي (سانترال)
مقاله انتخاب فروشنده
مقاله فرآيند سلسله مراتبي تحليل (AHP)
مقاله تصمصم گيري گروهي
مقاله تصميم گيري چند معياره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسي خاني مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: نايبي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيستم هاي مخابراتي (سانترال) به لحاظ نقش ارتباطي آنها در سازمان ها از اهميت فراواني برخوردارند. علاوه بر اين، انتخاب فروشنده يک سيستم مخابراتي يک مساله گروهي و تصميمي چند معياره است. فرآيند تصميم گيري گروهي مي تواند از طريق رويکردي سيستماتيک و منطقي براي ارزيابي گزينه ها و بر اساس نظرات چند نفر از حوزه هاي مختلف بهبود يابد.  AHP مي تواند در مشارکت تصميم گيرندگان با اهداف متفاوت براي رسيدن به تصميمي آگاهانه مفيد باشد. در اين مقاله مدلي بر اساسAHP ، براي آزمون امکان پذيري اين مدل در انتخاب يک فروشنده سيستم هاي مخابراتي، يک مطالعه موردي واقعي صورت گرفت. استفاده از مدل مورد نظر در اين مطالعه موردي که در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين انجام شده است نشان مي دهد که AHP مي تواند براي بهبود تصميم گيري گروهي در انتخاب فروشنده مورد استفاده قرار گيرد و زمان تصميم گيري را کاهش دهد.