مقاله ارايه يک مدل ترموديناميکي اصلاح شده بر مبناي نظريه ترکيب درصد موضعي براي پيش بيني رفتار فازي بخار – مايع محلول هاي پليمري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۸۱ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: ارايه يک مدل ترموديناميکي اصلاح شده بر مبناي نظريه ترکيب درصد موضعي براي پيش بيني رفتار فازي بخار – مايع محلول هاي پليمري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليت
مقاله مدل ترکيب موضعي
مقاله تعادل بخار – مايع
مقاله محلول پليمر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پازوكي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمايي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: تقي خاني وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، يک مدل جديد ترموديناميکي بر مبناي نظريه ترکيب درصد موضعي و نظريه دو سيال براي محاسبه ضريب فعاليت حلال در محلول پليمري ارايه شده است. بر اين اساس، انتالپي مخلوط دو جزيي پليمر – حلال بر مبناي نظريه دو سيال به دست آمده و به کمک آن انرژي آزاد گيبس محلول محاسبه مي شود. مدل ارايه شده داراي سه پارامتر تنظيمي است که اثرهاي برخورد بين حلال و پليمر را در نظر مي گيرند. پارامترهاي تنظيمي اين مدل به عنوان تابعي از دما در نظر گرفته شده است که به کمک يک تابع هدف مناسب، اين ضريب ها براي سامانه هاي متفاوت پليمر – حلال به دست آمده اند. مقدارهاي خطاي مطلق متوسط (AAD%) نشان مي دهد مدل حاضر داراي دقت بسيار خوبي براي بررسي رفتار فازي بخار – مايع محلول هاي پليمري دارد و با مدل مقايسه شده به ميزان ۰٫۰۴ کاهش خطا وجود دارد.